งาน อีคอมเมิร์ซ 283 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

16 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-178248
Infrastructure Devops, Big C E-Commerce

Job descriptions:

 • Manage Configuration management, build, deploy and maintain all development tools.
 • Apply experience of DevOps best practices to achieve CI&CD, highly reliability and building it out further.
 • Improve and maintain current CI/CD pipelines, process, and automation enabling development teams to deploy regularly while maintaining high performance levels.
 • Develop solutions for software, process, people, and practices for build release and application lifecycle changes.
 • Experience with DevOps tools and technologies such as Jenkins, CA release automation, Jenkins, El, Docker Container.
 • Guide and prepare team for the next generation of infrastructure, Dockers/Kubernetes, or server less.

Qualifications:

 • Graduated Bachelor’s Degree or Higher in computer science, engineering or related field.
 • Experienced in system administration (Linux).
 • Experienced working as a Network Infrastructure and Security
 • Knowledge in scripting and coding e.g. Shell Script, Python or Ruby.
 • Knowledge in Cloud technologies and platforms; AWS , GCP and Azure.
 • Knowledge in Monitoring platform (Prometheus, Grafana, Zabbix).
 • Knowledge in Logging platform (ElasticSearch, Kibana)

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจขายส่ง ธุรกิจขายปลีก
 • สถานที่ทำงาน:
  ปทุมวัน, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Big C Supercenter Public Co., Ltd.
ahttps://www.bigc.co.th
Big C Supercenter Public Co., Ltd., is one of the leading retailers in Thailand and Southeast Asia.  We have more than 30,000 employees working in our Headquarters Office in Bangkok (Rajdamri) and in Big C stores throughout Thailand.  As a subsidiary of Berli Jucker Public Co., Ltd., we is a true multi-format retailer: we operate hypermarkets (Big C), supermarkets (Big C Market), convenience stores (Mini Big C) and drugstores (PURE). Moreover, our customers can order directly on Big C Shopping Online. www.bigc.co.th Corporate: www.bigc.co.th Facebook: Big C Careers TH
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที