งาน อีคอมเมิร์ซ 277 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

16 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-146605
Data Product Manager

Central Tech is subsidiary of Central Group which is well-known as the biggest retail in Thailand. Our job is to build the best technology team that will make Central Group a leading player in online e-tailing worldwide.

We scout and search out for the best talent to help us develop the infrastructure and platform to improve the quality of life of people by allowing access to quality products and services from Central Group anywhere anytime as it should be number one retailer in Thailand.

Now, We’re looking for a self-motivated, high-energy Technical Product Manager leader with a real passion for data to join our team.

In this role, you’ll work with a diverse set of product and engineering teams to design and build innovative data systems that exceed industry standards and provide our analysts, data scientists, marketers and business teams with clear, accurate, and actionable insights.

You’ll combine your product experience with a true passion for data (insights, visualizations and usefulness) to lead similarly passionate people at all levels in designing and building the data ecosystem used to drive our systems and deliver key insights.

Job Description:

 • Drive the vision, strategy, and overall success for the data systems driving multiple E-commerce and Omnichannel digital products.
 • Additionally, ability to structure data and build data tools and analytics used by teams, articulating a compelling data product roadmap and delivering clear specifications.
 • Collaborate with people from marketing, analytics, engineering, and operations to tackle complex and meaningful problems with data and to deliver new and innovative data products, features, and improvements.
 • Design and maintain innovative and scalable systems that turn large amounts of data into clear, accurate, and easy-to-use visualizations and analyses.
 • Work closely with a development team to implement new features and improvements to these systems — turning your designs into code that lasts.
 • Meet directly with teams to identify ways to improve our systems and analytics, and anticipate needs by understanding industry trends.

Qualifications

 • Product Management experience of product as well as past experience working with data and analytics systems in the digital space.
 • Ability to understand business needs in an e-commerce environment and translate them into data delivery across site search, front end, and back end services.
 • Hands-on experience and fluency with big data and analytics environments, including database technologies such as Spark, Kafka, Redis, AWS Glue, Elastic Search.
 • Success in delivering automated, scalable analytics and reporting systems in a dynamic and multi-functional environment while running multiple projects and responsibilities.
 • Comfort with ambiguity and a self-starter that can take understand and improve complex systems in short order.
 • Ability to clearly and effectively communicate and maintain relationships with a diverse group of internal and external partners, including strong prioritization and project management skills
 • Ability to identify opportunities and use cases for data enable.
 • Ability to query large data sets using SQL, Hive, Python, or similar languages and to distill your findings into easy-to-understand analyses.

What we offer:

 • Flexible Working Time
 • Free-Flow Snacks & Drinks
 • Monthly Team Building Budget
 • Monthly Lunch Allowance
 • Get Special Bonus for recommending your friends
 • Taking your birthday off
 • Free gym
 • Free Udemy online training
 • Tech Talk & Pizza Friday
 • Annual Outing & Christmas Party
 • Project Success Celebration
 • Career roadmap for all staffs showing how you can progress.

This is an exciting opportunity to work with tech startup company under Central Group - a very strong market presence in Thailand.

If you are a Product Manager looking to take your career to the next level then please kindly share your latest CV as we are shortlisting for this role immediately.

More About Us

https://www.central.tech/

https://www.facebook.com/centraldottech/


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Central Retail Corporation Ltd. (Central Technology Office)
            Central Technology Organization (CTO) is a part of Central Group which is well-known as the biggest retail in Thailand. We provide the best solutions for Central Group worldwide by creating strong technology foundation, group collaboration, and Omni channel framework to ensure we are driving Central Group into the future and always be the leading in retail technology. Our journey looks at the most modern technologies for E-Commerce, Omni Channel, IT, Data & Analytics, AI, APIs and more.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที