งาน ใน อุบลราชธานี 11 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
14 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: URI-354
Maintenance Engineer (อุบลราชธานี)
รายละเอียดงาน
 • การควบคุมและจัดการระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM, CM
 • การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อรองรับระบบปฏิบัติการ ให้มีประสิทธิภาพ
 • การควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรในหน้าที่รับผิดชอบ
 • การควบคุมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
 • นำแผนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพส่วนการบำรุงรักษาเพิ่มความพร้อมของอุปกรณ์ให้สูงสุด
 • ตรวจสอบและดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
 • การรวบรวมข้อมูลการบำรุงรักษา
 • หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมา
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาจบ ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านบริหาร และ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2 ปี ในโรงงาน
 • มีใบผ่าน รด.หรือเกณฑ์ทหาร
 • เข้าใจการทำงานของปั้ม มอเตอร์ Piping และการวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆในโรงงาน

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที