กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 กันยายน 2563
รหัสงาน: RAJ-439
Production Engineer/วิศกรการผลิต

Planing to production
-Planing to production plan
-Preparation to working machine manpower raw-material and method
Controlling to production
-Controlling to production process
-Monitoring to operate by standardization 
-Analyze,find out and preventive the problem to production
-Set plan to make of work instruction each process and training operator
-Control delivery of product 
-Planing controlling and checking occupational health and safety of operation area


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

A&M Casting (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที