งาน ใน ราชบุรี 33 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: RAJ-299
Logistics Analyst - Packaging Business

Responsibilities:

 

 • จัดทำแผนงานของหน่วยงาน System & Process Optimization และภาพรวมของ Logistics Management Office รวมถึง และวิเคราะห์ PPA, KPI สำหรับใช้วางแผนและวิเคราะห์ผลเชิงลึก
 • วางแผนและวิเคราะห์ความสามารถในการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Capacity), กำลังขนส่งรถบรรทุก (Truck Capacity) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานประจำวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ KPI ของหน่วยงาน
 • วิเคราะห์และคำนวณค่าใช้จ่ายลงทุน และผลตอบแทนที่ได้รับ จากโครงการต่าง ๆ ของโลจิสติกส์ เพื่อนำเสนอคณะจัดการบริษัท
 • ออกแบบระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์ เพื่อการรายงานผลในเชิงลึกและปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน (Process Optimization)

 

Qualifications:

 

 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมศาสตร์ / วิศวกรรมโลจิสติกส์ / อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (G.P.A. > 2.70)
 • ทีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ดี ( TOEIC >550)
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะด้าน Project Management, Logistics & Supply Chain Management, Value Proposition
 • สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำระบบรายงานและฐานข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อการนำเสนอได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
 • สามารถปฏิบัติงานประจำที่ จ.ราชบุรี

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจสถาปัตยกรรม
 • สถานที่ทำงาน:
  ราชบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
https://www.scg.com/landing/index_en.html
SCG as a leading business conglomerate in the ASEAN region, SCG has carried out business in line with the sustainable development approach under corporate governance principles for 100 years. SCG was established in 1913 to produce cement, a main building material for infrastructure which was vital to the nation’s development at that time  Since its founding, SCG has grown and expand into a diversified group of operations encompassing  three core  business units: SCG Cement-Building Materials, SCG Chemicals and SCG Paper. Chemicals, Paper.  SCG and its subsidiaries for fiscal year 2012, which showed Revenue from Sales of 407,601 Million Baht (US$13,115 Million) SCG has pledged its commitment to ongoing business, creating innovative products, services, process, and business models to create higher value and address the needs of all concerned parties. SCG continually rejuvenates itself to sustain business leadership in the ASEAN region, while being internationally competitive. SCG has also received national and international prestigious awards and recognition in various areas. This enhances SCG’s competitiveness in the global market. Further, SCG is dedicated to contributing to sustain growth and development of every community where we operates. We are now seeking for professionals who are dynamic and initiative to join with us.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที