งาน ใน ราชบุรี 37 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
18 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: RAJ-276
หัวหน้าห้องบิล

อัตรา

1 อัตรา

 

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

 

รายละเอียดของงาน

บันทึกบัญชี ลงข้อมูล ทำรายงาน ออกใบเสร็จ

ใบกำกับภาษี วางบิล ประสานงานระหว่างออฟฟิศ

กับคลังสินค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

ลงข้อมูลและทำรายงานสรุปทั่วไป

 

คุณสมบัติ

-จบการศึกษาระดับ ปวส, ปริญญาตรี สาขาบัญชี

-มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป

-มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้

-มีประสบการณ์ทางด้านโรงอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถทำงานเป็นกะได้

 


รายละเอียดงาน:

Kanchana Fresh Pork Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที