กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
06 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: NT-279
Operation & Maintenance Manager (Biomass Power Plant)/ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

Responsibilities:

 • Working with Biomass Power Plant Team.
 • Operate gas turbine, steam turbine, water treatment plant and system during normal and emergency operation
 • Monitor and inspect power plant equipment and indicators to detect evidence of operating problems
 • Possess good planning and problem-solving abilities as well as being able to manage and lead a team.
 • Control the team in the project, record all the reports of the project.
 • Other related tasks as assigned by company.

 

Qualifications:

 • Male, age 38-55 years old
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineer or Electrical Engineer
 • At least 7 year experiences in Biomass and Power Plant
 • Good command of English.
 • Good a computer skill (Microsoft Office : Word, Excel, Power Point)

 

Benefits:

 • Working Day                              :          Monday – Saturday
 • Office Hours                               :          08:00 – 17:00
 • Type of Employment                  :          Permanent with Probation -3 months
 • Annual Health Check Up           :          Before Employment Date
 • OPD Reimbursement
 • Group Insurance
 • Provident Fund

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

ENSYS Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที