กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
29 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: NT-281
City/Area Manager ประจำ นครศรีธรรมราช
City Manager  ประจำ นครศรีธรรมราช 

Permanent
Salary rang: 70,000-90,000

Responsibilities

 • City/Area Manager จะรับผิดชอบในการนำทีมให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ Online to Offline หรือ On-Demand service โดยเฉพาะในธุรกิจการจัดส่งอาหาร โดยมีเป้าหมาย คือ
  • เพิ่มการเติบโตของรายได้และกำไร ด้วยงบประมาณที่กำหนด
  • ขยายพื้นที่ให้บริการไปในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อำเภอใหญ่ๆ หรือจังหวัดเล็กๆ รอบตัวจังหวัดหลัก
 • City/Area Manager จะเป็นผู้ที่รู้เรื่องตัวเลขผลการดำเนินงานในจังหวัดได้อย่างดีที่สุด ดังนั้นจะต้องคอยตรวจสอบตัวเลขในทุกๆ ด้านของธุรกิจ (ฝั่งร้านค้า, ฝั่งผู้ส่งอาหาร และฝั่งผู้ใช้บริการ) และนำเสนอวิธีการพัฒนาเพื่อให้ผลประกอบการดีขึ้น
 • City/Area Manager จะต้องดูแลและบริหารทีมงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทีมที่ขึ้นตรงต่อ City/Area Manager โดยตรง และทีมอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน
 • City/Area Manager จะต้องประจำในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications

 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี และมีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานอย่างน้อย 1-2 ปี ในธุรกิจหรือตำแหน่งงาน ประเภท Business Development, Business Consulting, Start-Up และ งาน Operation Management ด้านอื่นๆ
 • มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านการบริหารธุรกิจ logistics หรือ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการบริหารทีม นำทีม และสามารถทำงานร่วมกับคนหลากหลายรูปแบบได้
 • มีทัศนคติแบบเจ้าของธุรกิจ มีแรงกระตุ้นในการพัฒนาศักยภาพตัวเอง พัฒนาศักยภาพของธุรกิจ และเมื่อเห็นปัญหาสามารถพร้อมลงมือแก้ไขและช่วยเหลือทุกทีมโดยทันที
 • สามารถรับมือหรือทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 
 • เป็นคนในพื้นที่ และมีความรู้ความเข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดี

 

หากสนใจสมัครงานสามารถสมัครผ่านช่องทาง JobDB หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :  
084-6994465

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทำงานที่บ้านได้
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
https://www.manpowerthailand.com/tris/
Manpower Inc. is a world leader in the employment services industry, offering customers a continuum of services to meet their needs throughout the employment and business cycle. The company specializes in permanent, temporary and contract recruitment; employee assessment; training; career transition and organizational consulting services. Manpower''s worldwide network of 4,500 offices in 80 countries and territories enables the company to meet the needs of its 400,000 customers per year, including small and medium size enterprises in all industry sectors, as well as the world''s largest multinational corporations. The focus of Manpower''s work is on raising productivity through improved quality, efficiency and cost-reduction, enabling customers to concentrate on their core business activities. In addition to the Manpower brand, the company operates under the brand names of Right Management Consultants, Jefferson Wells, Elan, Brook Street and Empower. Manpower Thailand is the nation’s leading recruitment company established in 1998 to offer human resources management services to businesses in search of staff and people in search of job. The company currently has 10 offices in Thailand cover in Bangkok, Chonburi, Lamphun and Songkla to cover the needs of corporate clients and job seekers.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที