งาน ราชการ บริการสาธารณะ 115 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-65572
coordinator government(Chinese Speaking)/เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานราชการ (สื่อสารภาษาจีน)

【ตำแหน่งงาน 】coordinator government(Chinese Speaking)

 เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานราชการ (สื่อสารภาษาจีน) พิจารณาเฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น

【เวลาทำงาน】สำนักงานใหญ่ จันทร์ - ศุกร์ เวลา :8:30-17:30 น.

【สวัสดิการ】หยุดประจำปี, ประกันสังคม เป็นต้น 

【ลักษณะงาน】

1.ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยราชการ

2.จัดเตรียมเอกสาร วางแผนการติดตามสถานะเอกสาร และแก้ไขเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

3. จัดเก็บและบันทึกข้อมูลหนังสือหรือใบอนุญาตต่างๆ ของบริษัท

4. ดูแล Visa Workpermit 

5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร

 

【คุณสมบัติ】

1. เพศชาย อายุ 25-38 ปี 

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

3. สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่างดีเยี่ยม (HSK6)

4. มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี

5. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน

6. หากมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

【สถานที่ปฏิบัติงาน】 อาคาร Cyber World Tower ตึก A ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ

【การเดินทาง】 MRT ศูนย์วัฒนธรรม ทางออก 1 (เดินประมาณ 300 เมตร) รถเมล์ 54, 73, 136, 137, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528


รายละเอียดงาน:

Global Jet Express (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที