งาน ราชการ บริการสาธารณะ 115 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 กุมภาพันธ์ 2562
รหัสงาน: BK-38783
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ - แนวราบ

รายละเอียดของงาน

 • ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน (เตรียมเอกสาร และยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ต่อ กรมที่ดิน, รังวัดที่ดิน)
 • ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (เตรียมเอกสาร และยื่นขออนุญาต ต่อ สำนักงานเขต, กองควบคุมอาคาร กทม.2, หน่วยงานราชการท้องถิ่น)
 • ขออนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ขออนุญาตเชื่อมทาง, ขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ำ, ขออนุญาตระบายน้ำ ต่อ กรมทางหลวง, แขวง/หมวดการทาง, สำนักงานเขตต่างๆ, กรมธนารักษ์, สำนักระบายน้ำ เป็นต้น
 • ขออนุญาตเปิดใช้อาคาร และจดทะเบียนอาคารชุด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา (หากจบสาขานิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ติดต่อราชการต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น สำนักงานที่ดิน, สำนักงานเขต, การประปา, การไฟฟ้า, ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น กฎหมายที่ดิน, พรบ.ควบคุมอาคาร, ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทำงานภายใต้ความกดกันได้
 • ทักษะในการสื่อสาร และ ติดต่อประสานงานดีมาก
 • ทักษะการใช้ MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

รายละเอียดงาน:

AP (Thailand) Public Company Limited
URGENTLY REQUIRED !!! บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นในการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองชีวิตของคนเมือง มาตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ภายใต้ชื่อโครงการบ้านกลางกรุง, บ้านกลางเมือง, The Palazzo, The City, The Centro, The Address, Life, Rhythm และ Aspire กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงขอมอบโอกาสสำคัญให้ผู้มีความสามารถ และรักความก้าวหน้าที่ต้องการร่วมสร้างความสำเร็จเพื่อยกระดับชีวิต และความเป็นอยู่ของคนเมืองไปพร้อมกับเราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที