งาน ราชการ บริการสาธารณะ 15 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

29 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: BK-256973
Business Partner (Senior-Junior Level)

Key Responsibilities:

 • Develop and process overall year-round program including;
- Recruit approximately 20 SMEs, considering products’ potential and owner’s determination - Organize business workshops, covering all business functions Strategy, Finance, Accounting, Human resources, Legal, etc. - Assign high-level executives as mentors for an SME, depending on their key challenges - Evaluate effectiveness, calculating from companies’ satisfaction survey and level of challenge improvements
 • Coordinate between assigned mentors and participating companies throughout the program, aiming to tackle specific defined challenges
 • Actively support the companies to complete the assignments from the mentors, for example; financial statement analysis, inventory aging analysis, GP analysis, and etc.
 • Assist mentors to develop financial models, feasibility study, focus group, and etc. for the companies

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Business Administration, Accounting, Finance, or related areas
 • Excellent interpersonal skills and presentation skills
 • A high autonomy at work, well organized and an excellent sense of priorities
 • Highly motivated and shows enthusiasm in his work
 • Proficient in Microsoft Office (especially Excel and PowerPoint)
 • Fluency in English and Thai

Additional Considerations:
 • Degree in Accounting or Finance is preferable
 • Experience in accounting and/or financial analysis is an asset
 • Be passionate about social impact and economic development

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานที่บ้านได้
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ

Center for Building Competitive Enterprises (CBCE)
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที