งาน ราชการ บริการสาธารณะ 84 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

23 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: BK-125907
Reporting position/นิติกร (การขออนุญาต EIA)

 [คุณสมบัติผู้สมัคร]

1.คนไทยหรือหรือชาวจีนเชื้อสายไทยที่มีสถานะเป็นคนไทย

2.มีทักษะในการประชาสัมพันธ์ที่ดี

3.มีความเชี่ยวชาญในการ ฟัง,พูด,อ่านและเขียนภาษาจีนและไทยอย่างดี ระดับHSK6 

4. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการขออนุมัติ EIA หรือหากไม่มีประสบการณ์ต้องสื่อสารภาษาจีนได้อย่างดี 

5.รับผิดชอบงานเอกสารเกี่ยวกับเอกสารราชการและการโอน เกี่ยวกับการยื่นขออนุญาติก่อสร้าง,งานขอเปิดใช้อาคาร,งานจดทะเบียนอาคารชุด ,งานโอนกรรมสิทธิ์ และงานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

[ลักษณะการทำงาน]

1.รับผิดชอบในการช่วยเหลือโครงการของ บริษัท เพื่อขอการอนุมัติ EIA จากรัฐบาล

 


รายละเอียดงาน:

Hishine property (Thailand) Co, Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที