งาน ใน ฉะเชิงเทรา 690 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
19 กุมภาพันธ์ 2562
รหัสงาน: CHC-696
R&D Officer จำนวน 2 Positions

Job Spec

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา  เคมี  /โพลิเมอร์  /สิ่งพิมพ์
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้ง  พูด  อ่าน  เขียน
 • มีประสบการณ์  R&D  ด้านหมึกพิมพ์  สีทาบ้าน  หรือสารเคลือบผิว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานบนความกดดันได้ดี มีใจบริการ
 • มีไหวพริบในการคิดค้น ดัดแปลง การผสมสี

Job Description

 • คิดค้น  ปรับปรุง  จัดทำผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์
 • แก้ไขปรับปรุงหมึกพิมพ์เมื่อได้รับแจ้งปัญหาจากหน่วยงานที่  เกี่ยวข้อง และจากลูกค้า
 • ค้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสูตรให้ดียิ่งขึ้น
 • สรุปผลและรายงาน KPI  ของฝ่าย

 

Interink Co., Ltd.
71/17 หมู่ 5 ถ.บางนาตราด ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา


 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ
 • ทุนการศึกษา
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Interink Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที