งาน ใน ฉะเชิงเทรา 94 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
07 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: CHC-3084
Maintenance,Electrical Engineer/วิศวกรบำรุงรักษา,วิศวกรไฟฟ้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบขับเคลื่อนของเครื่องจักร
 • ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานในหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบขับเคลื่อนของเครื่องจักร
 • ประสานงานแจ้งความคืบหน้าของงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และ EXTRA WORK รวมทั้งงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบ แก่ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานภายในองค์กร
 • แจ้งปัญหาของงานที่เกิดขึ้นระหว่างการซ่อม/บำรุงรักษา ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป
 • ร่วมกับแผนกวางแผนซ่อมบำรุง และฝ่ายผลิตจัดทำแผนการบำรุงรักษาด้านระบบไฟฟ้า/ระบบขับเคลื่อนของเครื่องจักร
 • นำข้อมูลจากการซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องจักรมาวิเคราะห์/หาสาเหตุการเกิดเครื่องจักรชำรุด และปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อลดการเกิดเครื่องจักรเสียฉับพลัน (Breakdown Maintenance : BD)
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่างซ่อมบำรุง/หัวหน้าแผนกให้รักษาคุณภาพงานซ่อมเครื่องจักร และงานบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นไปตามเป้าหมายและสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภายในองค์กร

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมสาขาไฟฟ้า, วัดคุม, เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร,ด้านการวางแผน / กำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร, ในการออกแบบ/ปรับปรุงเครื่องจักรระบบไฟฟ้ากำลัง และการติดตั้งเครื่องจักร 

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน 
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ   
 • เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน , เงินกู้ฉุกเฉิน  
 • สวัสดิการออกกำลังกาย (ฟิตเนส/แบดมินตัน/ปิงปอง/ฟุตบอล)
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   
 • ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย   
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี   
 • ตรวจสุขภาพประจำปี   
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่   
 • โบนัสประจำปี   
 • ปรับเงินเดือนประจำปี   
 • ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, IPD, OPD   
 • อาหารราคาสวัสดิการ

Rien Thong Printing(KimPai) Co.,Ltd
91/7 Moo 5 Wellgrow Industrial Estate Soi 6
Bangsamak, Bangpakong, 
Chachoeng sao,
24180


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Kim Pai is a leading in business of offset printing over more than 80 years. Kim Pai has expanded our product range and facilities to offer as complete printing and packaging solution as well as relentlessly kept up with the latest printing technology, making us one of the largest and most sophisticated printers in Thailand.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที