กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
01 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: SR-74
Electric Engineer

Job Description :

 • Responsible for the overall repair, replacement, maintenance and development of electrical systems.
 • To Keep up preventive, predictive and corrective maintenance for all electrical systems, including associated electronics and instrumentation, to eliminate or minimize machine or equipment breakdown
 • To assist the Section manager to carry out any project related to electrical systems improvement.

Qualification :

 • Male
 • Can work in Singburi
 • Strong and solid experience in Electrical System and Hardware maintenance (ABB/Schneider/Siemens/etc.)

Required:

 • Bachelor’s degree in Electronics, Electrical or Instrumentation Engineering from reputable university
 • +1 Years of experience
 • Project Management and Maintenance Work
 • Good Command of spoken and written in English, computer literate.

การปฏิบัติงาน 

 • พนักงานประจำ
 • ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ (5 วัน/สัปดาห์))
 • สถานที่ปฏิบัติงานโรงงานสิงห์บุรี

สวัสดิการ 

 • โบนัสประจำปี    
 • ค่าพาหนะ
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าอาหาร
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • พักร้อน 6 – 15 วัน

 การติดต่อประสานการสมัครงาน

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสมศรี 

เลขที่ 64/3 หมู่ที่ 3 ถนน สายเอเชีย, โพกรวม, เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 036-531111, แฟ๊กซ์ : 036-531000 

Website link :  www.caspapermill.com


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

C.A.S. Paper Mill Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที