งาน ใน ชลบุรี 519 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
08 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: CH-16273
Design Engineer (Mechanical) (52755)

Salary: 26,000  -  35,000 THB

Industry: Manufacturing

Location: Pinthong

Work Type: Mon - Sat 08.30 AM - 17.30 PM  Work on Sat once per month

Job descriptions:   

 • Draw the design of company package and prepare delivery list
 • Draw customised package as per client orders
 • Point drawing at the design
 • Other related tasks as needed

General qualifications: 

 • Male/Female,Thai national, age 25-40 years old
 • Bachelor’s degree Engineering filed.(Mechanical, Electronics, etc..)
 • New graduate are welcome
 • Ability to use AUTO CAD
 • Good command of English (conversation level or higher)
 • Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
 • Ability to commute office(Phingtong) by self

Benefit package: 

 • Company Insurance
 • Living Allowance
 • Perfect Attendance Allowance
 • Transportation Allowance
 • BONUS (approx. 3-3.5 months)
 • O.T. Allowance

Contact (ติดต่อ)

Ms. Rungarun K.
Time: 8.30 am-5.30pm
Office Number: 038-111256 Ext.103
Website : http://www.reeracoen.co.th
Instagram : reeracoenthailand
Facebook : Reeracoen Recruitment


รายละเอียดงาน:

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
https://www.reeracoen.co.th/th/info
As your Partner For Successful Recruitment Employment is important judgement, influencing the development and growth of the company. For creating a great encounter between a company and job seeker. We thank for the encounter with every client who chose us, and support for successful recruitment as their partner. That is our wish.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที