งาน ใน ชลบุรี 3,643 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 กุมภาพันธ์ 2562
รหัสงาน: CH-4392
Electrical technician

รายละเอียดของงาน

 • สามารถซ่อมสร้างระบบงานตามสายงานที่ดูแล จัดทำตามระบบงาน CM PM BK Inspection แก้ปัญหางานที่กิดขึ้นได้ตามมาตรฐาน จัดทำตามแผนงานที่หัวหน้างานมอบหมาย ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ WI มีจิตสำนึกรื่องความปลอดภัย ไม่ปฎิบัตินอกเหนือกฎข้อบุงคับที่บริษัทกำหนดรวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : Kerry Siam Seaport  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีวุฒิการศึกษา ปวช.ปวส.สาขาไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเกี่ยวกับการยกตู้ Container ทั้งระบบไฟฟ้าและไฮโดรลิกส์ 1-3 ปี
 • โปรแกรมการใช้งานพื้นฐาน Power point,Excel,ERP,PLC

ติดต่อ
ฝ่ายบริหารทรพัากรมนุษย์
บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.)
113/1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จงั หวดั ชลบุรี 20230
โทร : 038-352-325
แฟกซ์ : 038-352-34 0


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจ Shipping
 • สถานที่ทำงาน:
  ชลบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Kerry Siam Seaport Limited
URGENTLY REQUIRED !!! Kerry Siam Seaport Limited is a subsidiary of Kerry Logistics Network. (www.kerrylogistics.com) operates supply chain and integrated logistics in over 26 countries,180 cities and employing over 6,000 staff worldwide, The operations in Thailand include warehouse, logistics center, nationwide distribution and transportation ,freight and supply chain management We are looking for a competent and highly motivated Employee as.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที