งาน อื่นๆ 492 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148249
Data Analytics and Project Management, Supervisor Base Asoke Prefer Market research (60K)

Responsibilities:

 • Responsible for all data preparation, quality control, data cleaning and analysis including tabulation, as well as reporting (with focus on automated/ standard deliverables, including topline reports and dashboards) of various quantitative research projects
 • Apply data processing and technical skills in preparing data processing specifications and reviewing Data Processing/ Science teams’ outputs, in close coordination with project managers
 • Support survey script preparation, testing, review and finalization in both English and local language
 • Improve data processing processes, technical standards, skills, and tools to achieve optimal quality and efficiency
 • Develop Excel based client deliverables/ reports and support PowerPoint report production as required
 • Develop VBA based E-Tools in Excel for research projects for data delivery
 • Assist in preparing templates/ specifications, testing, reviewing and finalizing web-based client deliverables
 • Responsible for verbatim coding across all local research projects
 • Monitor and coordinate closely with both external and internal stakeholders to clarify and meet data processing/ reporting requirements and project schedule

Qualifications:

 • Minimum 4 years relevant experience, ideally in an established market research/ intelligence agency/ department as a data analyst or data processing/ graphics publishing associate
 • Degree in Mathematics, Statistics, Computer Science or Information Systems Management or related studies (Master’s Degree preferred)
 • Solid English skills, both spoken and written (English proficiency test, e.g. IELTS, TOEFL, TOEIC or Cambridge Exam, with results in top quartile preferred)
 • The role will require day-to-day communication with our Singapore regional office
 • Proficiency in Thai language (spoken & written)
 • Strong knowledge of Microsoft Excel (including formulas), PowerPoint, and SPSS
 • Solid programming skills in VB or VBA
 • Software experience in few programming languages is an added advantage
 • Highly organized with experience of managing multiple projects to deadlines
 • Interest in automotive research is a plus!
 • Pro-active, multi-tasking, rigorous and independent
 • Hands-on with strong attention to details

               Apply Now Interested applicants are invited to quick apply Manpower

                                            Only shortlist candidates will be notified.


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
https://www.manpowerthailand.com/tris/
Manpower Inc. is a world leader in the employment services industry, offering customers a continuum of services to meet their needs throughout the employment and business cycle. The company specializes in permanent, temporary and contract recruitment; employee assessment; training; career transition and organizational consulting services. Manpower''s worldwide network of 4,500 offices in 80 countries and territories enables the company to meet the needs of its 400,000 customers per year, including small and medium size enterprises in all industry sectors, as well as the world''s largest multinational corporations. The focus of Manpower''s work is on raising productivity through improved quality, efficiency and cost-reduction, enabling customers to concentrate on their core business activities. In addition to the Manpower brand, the company operates under the brand names of Right Management Consultants, Jefferson Wells, Elan, Brook Street and Empower. Manpower Thailand is the nation’s leading recruitment company established in 1998 to offer human resources management services to businesses in search of staff and people in search of job. The company currently has 10 offices in Thailand cover in Bangkok, Chonburi, Lamphun and Songkla to cover the needs of corporate clients and job seekers.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที