งาน ขาย บริการลูกค้า พัฒนาธุรกิจ 1,799 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
18 December 2018
รหัสงาน: CM-444
Sales Engineer / เจ้าหน้าที่วิศวกรขาย

รายละเอียดงาน

 • เป็นตัวแทนในการติดต่อลูกค้า,เข้าดูหน้างานเพื่อประเมินรายละเอียดงาน
 • จัดทำใบเสนอราคา,ติดตามเอกสาร
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น,ติดตามการให้บริการหลังการขาย
 • ประสานงานกับทุกแผนกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย
 • ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ค่าล่วงเวลา
 • ชุดพนักงาน

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล

บริษัท เอเซีย อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด

227 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

โทร.062-257-7708


รายละเอียดงาน:

ASIA INTERFOODS CO.,LTD