กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
22 มีนาคม 2562
รหัสงาน: MHS-13
ผู้ช่วยผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน (ประกาศรับสมัครงาน จ.แม่ฮ่องสอน)(KM)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารงานภาพรวมในสถานีบริการน้ำมัน ;
 • สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 • บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ
 • บริหารบุคลากรภายในสถานีบริการน้ำมัน - ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริการน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ุบริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 30 วัน ก่อนปฏิบัติงานจริง โดยได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าฝึกอบรม

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์การทำงานด้านใดด้านหนึ่ง 2 ปีขึ้นไปหรือ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ( Microsoft Office - Word , Excel , Internet )
 • มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน เน้นทักษะด้านการขาย และการตลาด
 • มีใจรักงานบริการ (Service Mind)
 • มีภาวะผู้นำ
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ (มีที่พักให้ฟรี)
 • ไม่สามารถเลือกจังหวัดที่จะทำงานได้ โดยบริษัทจะจัดให้ในจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดในภูมิภาคเดียวกัน ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สวัสดิการอื่นๆ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่งงาน)
 • ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่งงาน)
 • ค่าวิชาชีพ (บางตำแหน่ง)
 • บ้านพักพนักงาน, ค่าน้ำ- ค่าไฟ (บางตำแหน่งงาน)
 • ค่าโรงแรม (กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
 • ค่าเดินทาง (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ(ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก)
 • ส่วนลดน้ำมันลิตรละ 1 บาท
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต
 • กิจกรรมภายใน (ฝึกอบรม, งานเลี้ยงสังสรรค์, กิจกรรมเพื่อสังคม CSR)
 • ค่าเกียรตินิยม อันดับ 1 และอันดับ 2

หรือสามารถมาสมัครได้ที่ สำนักงานใหญ่ ทุกวันศุกร์ ณ อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 45
(ตรงข้ามบิกซีรัชดา สะดวกที่สุดคือ รถไฟใต้ดิน ออกสถานีศูนย์วัฒนธรรม ประตู 1 เดินเลี้ยวขวามาประมาณ 100 เมตร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 061-404-2943 คุณอรุณ, 081-752-8914 คุณแต้ว, 061-410-7965


รายละเอียดงาน:

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
http://www.ptgenergy.co.th/en/index.php
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที