กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
11 December 2018
รหัสงาน: MHS-1
Program Trainer (Contractor) Field Based : Mea Sariang /เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (พนักงานสัญญาจ้าง) ประจำพื้นที่ แม่สะเรียง

Job Summary

Program Trainer responsible for design effective learning processes, contextualizing content and delivering live learning events. He/She could give recommend and evaluate training vendors to provide, develop, and/or deliver training interventions.

***This position will be considered to be full time in the future***

 

Knowledge, Skills and Abilities Required

 

1. Bachelor's Degree in this or related field.

 

2. Able to communicate in Thai, Karen and/or English.

 

3. Experience working in this or similar filed is an advantage.

 

4. Experience working in Holistic Child Development or Project Management or similar is an advantage.

 

5. Schedules training facilities, logistics and transportation, for self and others and prepares instructional materials.

 

6. Contextualize content to fit with local context and assesses skills and knowledge of participants, and prepares training reports to provide to supervisor.

 

7. Uses dynamic learning environments to meet specific learning objectives, guiding participants, generally in small group settings, through structured learning and interaction, often adjusting style as necessary for culture and knowledge level.

 

 

 


รายละเอียดงาน:

Compassion Thailand