งาน The Minor Food Group Public Company Limited 13 ตำแหน่ง

16 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-146617
Restaurant Manager(BKK) : THE COFFEE CLUB (THAILAND)/ผู้จัดการร้าน

Job Purpose:

รับผิดชอบการบริหารงานด้านต่างๆของร้านในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท โดยเฉพาะวิธีการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ (Operations Standard) รวมทั้งเป็นผู้ชี้นำ วางแผนงาน สอนงาน ควบคุมดูแลพนักงานและประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100%

 

Main Responsibilities:

 • การบริหารการบริการลูกค้า
 • 1.1  ตรวจสอบและให้คำแนะนำให้พนักงานทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งในเรื่องการบริการและคุณภาพอาหาร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100%

  1.2  ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า โดยเข้าไปสอบถามความคิดเห็นของลูกค้า

  1.3  แก้ปัญหาลูกค้า complain ด้วยกิริยามารยาทที่เหมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100%

  1.4  บริหารร้านให้เป็นไปตามมาตรฐาน QSC

 • การบริหารยอดขาย
 • 2.1  การวางแผนทางด้านยอดขาย กำหนดและบริหารยอดขายของร้านตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย

  2.2 ติดตามและอธิบายโปรแกรมการส่งเสริมการขายใหม่ให้พนักงานเข้าใจ เพื่อผลักดันให้สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

  2.3  ให้คำแนะนำพนักงานในการเพิ่มยอดขาย

  2.4  การจัดเตรียมและการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 • การบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • 3.1  การวางแผนเรื่องการสั่งสินค้า

  3.2  ตรวจเช็ค Inventory และวิเคราะห์ต้นทุน

  3.3  ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในร้าน

  3.4  บันทึกและจัดทำรายงานการเบิก-จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท

 • การบริหารงานบุคคล
 • 4.1 การรับสมัครและคัดเลือกพนักงาน

  4.2 การสอนงานและพัฒนาทีมงาน

  4.3 การวางแผนการจัดตารางการทำงานให้กับพนักงาน

  4.4 การประเมินผล/ เลื่อนตำแหน่ง/ ตักเตือนพนักงานตามกฎระเบียบของบริษัท

  4.5 การทำเงินเดือนให้พนักงานภายใต้นโยบายและกฏระเบียบของบริษัท

 • ประสานงานและการจัดการทั่วไป
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
 •  

  Other Duties:

 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
 • เข้าร่วมการฝึกอบรม, ประชุม, และกิจกรรมต่างๆตามที่บริษัทกำหนด
 • แต่งกายตามระเบียบปฏิบัติที่บริษัทกำหนด
 • รักษาความสะอาด และสุขอนามัย ภายในร้านอย่างเคร่งครัด
 • ยึดมั่น และถือปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทตลอดเวลา

 • รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานเต็มเวลา
  • ระดับของตำแหน่ง:
   หัวหน้างาน
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาตรี
  • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
   5 ปี
  • ประเภทธุรกิจ:
   ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจจัดเลี้ยง
  • สถานที่ทำงาน:
   กรุงเทพ, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   ฿35,000 - ฿70,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

  สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ทุนการศึกษา
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

  The Minor Food Group Public Company Limited
  http://www.minornet.com
  The Minor Food is one of Asia's largest casual dining and quick-service restaurant companies. We are aggressively accelerating the business growth in both domestic and global market.  Our number of restaurants exceeding 1,600 in 21 countries under The Pizza Company, Swensen's, Sizzler, Dairy Queen, Burger King, Thai Express The Coffee Club, BreadTalk, Ribs and Rumps, Riverside, Penang Street, and Poulet.  To ensure the availability and reliability of its key raw materials, Minor Food has two manufacturing plants which produce high quality, specialized cheeses and ice cream for Thai and international markets. Minor Dairy Limited and Minor Cheese Limited were founded in 1991 with manufacturing facilities in Nakornratchasima province. Minor Dairy Limited MDL produces a variety of premium ice cream products and toppings for food brands under Minor Food such as Swensen's, Dairy Queen and Burger King, as well as supplying the same quality ingredients to leading customers outside the group Minor Cheese Limited MCL produces a wide range of cheeses and cheese blends including mozzarella, cheddar, string cheese, Parmesan, mascarpone, cream cheese and sour cream. MCL is not only a key supplier to various restaurant operations of its parent, Minor Food, but is also a major supplier to companies in the Thai and regional food services sector.

  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที