08 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: CH-10784
Software Tester/ Quality Assurance Engineer (QA) / Software Quality Engineer/นักทดสอบระบบซอฟต์แวร์/ นักทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์/ วิศกรซอฟต์แวร์

Tasks & Responsibilities :

- Analyzing users stories and/use cases/requirements for validity and feasibility

- Create logs to document testing phases and defects

- Design and develop automation scripts when needed

- Execute (Manual and Automation) Test Cases including UI/API/Batch/ Mobile.

- Gathering and validating application functional/performance/load requirements

- Documentation of process improvements regarding best practices regarding test automation

- Conduct post-release/ post-implementation testing

- Report bugs and errors to development teams

 

Qualifications :

- Thai nationality, Male / Female, age 23-40 years.

- Bachelor's Degree in Computer Science, Computer Engineering, IT or related fields.

- At least 3+ years of professional working experience in Testing Methodology.

- Effective problem solving and analytical skills.

- The ability to work under pressure and to tight deadlines

- Good understanding of the SDLC and Software Testing Lifecycle is a plus

- Experience in other automation tools such as Selenium, Test Complete etc.

- Great interpersonal and communication skills

- Knowledge of SQL Statement, Store Procedure and Query would be a plus.

- Self-learning.

- Good time-management skills.

 - Creative. In order to reach the goals and tackle problems on the way you need to be able to come up with creative solutions.

 

Salary:  20,000 – 50,000 THB. (Depend on Experience).

Workplace :  Sukumvit Rd , Pattaya Chonburi.

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  ชลบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

TEK DEF CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที