งาน S&P Syndicate Public Company Limited 12 ตำแหน่ง

22 พฤษภาคม 2562
รหัสงาน: BK-86604
Digital Communication Specialist (Level: Asst.Manager - Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนและนำเสนอกลยุทธ์ และดำเนินการด้านการตลาดผ่านทางสื่อ Social Media
  • ประสานงาน พร้อมวางแผน เกี่ยวกับการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน Social Media
  • ควบคุมการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ Social Media รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน
  • จัดทำและควบคุมสื่อโฆษณาผ่านทางสื่อ Social Media ในแต่ละเดือนให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • สร้างเนื้อหาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด
  • หารือและวางแผน เกี่ยวกับกิจกรรมโปรโมชั่นผ่านสื่อ Social Media
  • เจรจา, ต่อรอง และหาข้อสรุป ในเรื่องการร่วมรายการโปรโมชั่น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในแต่ละ Product
 • คิดแผนและดำเนินการทำกิจกรรมส่งเสริมผ่านสื่อ Social Media
  • วางแผนกและการใช้สื่อสังคมเพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างการรับรู้แบรนด์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
  • ควบคุมและติดตามการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน
 • จัดทำรายงานผลและวิเคราะห์ผลของแคมเปญสื่อ Social Media
  • ติดตามแผนงานการลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Social Media
  • พัฒนาและติดตาม รวมทั้งปรับปรุงชิ้นงานโฆษณาให้กับบริษัท
  • ติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมผ่านสื่อ Social Media รวมทั้งนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
  • ติดตาม หาแนวทางแก้ไขและสรุปผลการดำเนิน เพื่อนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 • ดำเนินการตรวจสอบสื่อ และคัดเลือกสื่อ Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Blog) รวมถึงหาช่องทางใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มเติม
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้าน Digital Marketing, Digital Communication & Management
  • มีความรู้ด้าน Digital, Social Media, Media Management และ Content
  • มีความคิดสร้างสรรค์, การวางแผนและการประสานงานที่ดี
  • มีทักษะในการประสานงานและการเจรจาที่ดี

  รายละเอียดงาน:

  S&P Syndicate Public Company Limited
  S&P 's products and services may be categorized according to 7 major groups :  1. Restaurants and Bakery Shops 2. Bakery products 3. Frozen products 4. S&P branded snack products 5. Catering and home delivery services 6. Haagen Dazs ice-cream 7. Suassages pasta and food coloring Restaurants and Bakery Shoppes The S&P Restaurant and Bakery Shoppe network currently covers 147 branches, both in Bangkok and major provinces. S&P Restaurants offer full table service, and a menu featuring Thai, Chinese and Japanese Dishes , as well as a deliciousarray of cakes, desserts, ice-creams and beverages. The restaurants serve a diverse group of target customers, from families to career workers and students, depending on each branch's location. The S&P Bakery Shoppes provide customers with the convenience of small outlets and counters for take-home purchases of S&P's fresh cakes, pastires, cookies, frozen meals and snacks. They are sited in locations such as supermarkets, office complexes and JET petrol stations. Since 1990, S&P has been an ambassador for Thai cuisine and culture through its up-scale "Patara Fine Thai Cuisine" restaurants in London. Geneva, Singapore and Teipei. There are currently 6 branches of "Patara" abroad and 2 branches of "Siam Kichen" easy dining concept in Singapore. S&P's Restaurant brand choices include the "Golden Dragon Chinese Restaurant", with authentic Chinese dishes in a vibrant setting on Sukhumvit Soi 26. In late 1999, the "Patio" COncept was created with a desire to offer customers a taste of creative cooking with a personal, "homestyle" touch. The feel is very much cleaa, cintemporary and simply stylish. Patio's sugnature Thai and international favourites such as Pasta, lasagna, premium cakes and salad dressings are available at its 2 branches in Isetan Department Store, Central Lardprao and 2 take-away counters in the Emporium and Isetan. Bakery Products  S&P os renowed for its fresh cakes and custom decorated cakes to suit every occasion, form birthdays to weddings in a huge variety of designs. S&P's bakery product line also includes pastries, breads and cookies, all prepared with quality ingredients. The products are presented in eye-catching packaging which has been recognized with sevaral design awards for its creativity. S&P is also well-known as a market leader for its Mooncakes, sold during the annual Chineses Mooncake Festival during September and October. "S&P" branded producted  Products under S&P's own in-house brand comprise prawn and fish crackers, roasted nuts, snacks, Thai sweets and S&P drinking water. This line is available through S&P outlets, su[ermarkets and are also exported. A new range of canned, Thai curry and soup broths have been developed in response to export market demand. "Haagen-Dazs" ice-cream  "Haagen-Dazs" su[er-premium ice-cream is 100% imported by HD Distributors (Thailand) Co., Ltd. joint venture, to ensure the highest standards of quality. Customers can enjoy Haagen-Dazs at 14 flagships and dipping stores in Bangkok and high-traffic tourist locations such as Pattaya and Phuket. We urgently require a qualified candidate for the following position:

  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที