Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
23 June 2020
Job ID: BK-224599
AVP – Customer Relationship Management/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์
Purpose of This Position  

วางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม และแคมเปญให้กับสมาชิก S&P JOY CARD และพันธมิตรบริษัทต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาและขยายช่องทางการเพิ่มสมาชิกลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าเดิมเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันธ์กับสินค้าหรือบริการ หรือองค์กร

Main Responsibility
 • กำหนดกลยุทธ์, วางแผนและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าสมาชิก S&P JOY CARD เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจ และเพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกความจงรักภักดี (loyalty) กับสินค้าและบริการ, บริหารจัดการงบประมาณ

 • การบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิก S&P JOY CARD และพัฒนาระบบ Application ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบ POS, S&P Mobile Application รวมไปถึงการพัฒนา Application เทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยเข้ากับยุคและสถานการณ์ปัจจุบัน กระตุ้นให้เกิดการขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
 • วิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาและดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
 • วางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม และแคมเปญให้กับสมาชิก S&P JOY CARD และพันธมิตรบริษัทต่างๆ
 •  
  Key Challenge

  • การบริหารจัดการและการวางแผนเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและประทับใจ และเกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการ
  • การบริหารจัดการวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า
  • การพัฒนาระบบ Application ใหม่ๆเพื่อให้ทันยุคและสถานการณ์ในปัจจุบัน
  Decision Making Authority
  • การวิเคราะห์และวางแผนงบประมาณ
  • การกำหนดและวางแผนงาน
  • การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย, การอนุมัติเรื่องปฏิบัติงานในสายการบังคับบัญชา 
  Profile & Qualification
  • ปริญญาตรี/ โท สาขาการตลาด, สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ อย่างน้อย 10 ปี และระดับฝ่ายบริหารมาอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ในด้านเทคโลโนยีการใช้ application เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์
  • มีความเป็นผู้นำและทักษะด้านการบริหารจัดการ, การนำเสนอ, การวิเคราะห์, สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาที่จำกัดได้, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

  CONTACT US

  S&P Syndicate Public Company Limited
  HR Department
  2034/100-107, Ital Thai Tower,
  23rd Floor, New Petchaburi Road,
  Bangkapi, Huaykwang, Bangkok
  10310

  Apply Now

  Job Details:

  Benefits:
  • Five-day work week
  • Performance bonus
  • Dental insurance
  • Life insurance

  S&P Syndicate Public Company Limited
  S&P 's products and services may be categorized according to 7 major groups :  1. Restaurants and Bakery Shops 2. Bakery products 3. Frozen products 4. S&P branded snack products 5. Catering and home delivery services 6. Haagen Dazs ice-cream 7. Suassages pasta and food coloring Restaurants and Bakery Shoppes The S&P Restaurant and Bakery Shoppe network currently covers 147 branches, both in Bangkok and major provinces. S&P Restaurants offer full table service, and a menu featuring Thai, Chinese and Japanese Dishes , as well as a deliciousarray of cakes, desserts, ice-creams and beverages. The restaurants serve a diverse group of target customers, from families to career workers and students, depending on each branch's location. The S&P Bakery Shoppes provide customers with the convenience of small outlets and counters for take-home purchases of S&P's fresh cakes, pastires, cookies, frozen meals and snacks. They are sited in locations such as supermarkets, office complexes and JET petrol stations. Since 1990, S&P has been an ambassador for Thai cuisine and culture through its up-scale "Patara Fine Thai Cuisine" restaurants in London. Geneva, Singapore and Teipei. There are currently 6 branches of "Patara" abroad and 2 branches of "Siam Kichen" easy dining concept in Singapore. S&P's Restaurant brand choices include the "Golden Dragon Chinese Restaurant", with authentic Chinese dishes in a vibrant setting on Sukhumvit Soi 26. In late 1999, the "Patio" COncept was created with a desire to offer customers a taste of creative cooking with a personal, "homestyle" touch. The feel is very much cleaa, cintemporary and simply stylish. Patio's sugnature Thai and international favourites such as Pasta, lasagna, premium cakes and salad dressings are available at its 2 branches in Isetan Department Store, Central Lardprao and 2 take-away counters in the Emporium and Isetan. Bakery Products  S&P os renowed for its fresh cakes and custom decorated cakes to suit every occasion, form birthdays to weddings in a huge variety of designs. S&P's bakery product line also includes pastries, breads and cookies, all prepared with quality ingredients. The products are presented in eye-catching packaging which has been recognized with sevaral design awards for its creativity. S&P is also well-known as a market leader for its Mooncakes, sold during the annual Chineses Mooncake Festival during September and October. "S&P" branded producted  Products under S&P's own in-house brand comprise prawn and fish crackers, roasted nuts, snacks, Thai sweets and S&P drinking water. This line is available through S&P outlets, su[ermarkets and are also exported. A new range of canned, Thai curry and soup broths have been developed in response to export market demand. "Haagen-Dazs" ice-cream  "Haagen-Dazs" su[er-premium ice-cream is 100% imported by HD Distributors (Thailand) Co., Ltd. joint venture, to ensure the highest standards of quality. Customers can enjoy Haagen-Dazs at 14 flagships and dipping stores in Bangkok and high-traffic tourist locations such as Pattaya and Phuket. We urgently require a qualified candidate for the following position:

  Is this your company? Claim it now!