16 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: RY-6989
Maintenance Manager/ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

Maintenance  Manager (Working in Rayong)

Context

 Atlantic group manufactures small capacity water-heaters on a newly built site in Rayong.

The factory start - up  took place in 2018, we are now looking for a maintenance manager to ensure that the facilities and machinery  run o their  maximum efficiency and output.

Mission

As a mechanical designer you study ,manufacture and install new machines and jigs for the  production line under the responsibility  of the industrial department manager. You are  also in charge of the design, cost studies and realization of equipment for a water-heater factory ( Plastic injection ,Press ,  Welding and assembly workshops).

As such, and in collaboration with the local teams, you:

1. Manage the maintenance team ( 4 technicians today ) working in  2 shifts.

2. Create  a Preventative maintenance plan, make sure that preventative maintenance is carried out .

3. Manage the spare parts stock in warehouse, and order what is necessary.

4. Implement and follow indicators for the   maintenance teams ( number of breakdowns / Time loss...)

5. Monitor the maintenance budget.

6. Ensure that the team operates in accordance with any health , safety and environmental policies.

Required skills:

 * Mechanical or Industrial design degree.

 * 10 to 20 years' experience.

 * CAD softwares : Solidworks , Autocad 2D & 3D

 * Basic tooling skill ( welding , grinding , milling ,etc)

Soft skills :

* Practical sense and strong interest to work on the field.

 * Autonomy,rigor, and curiosity.

 * Good command English (spoken and written).

 

 

 

 

 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ทุนการศึกษา

SNC Atlantic Water Heater Asia Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที