งาน Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB) 40 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
30 November 2018
รหัสงาน: BK-396
SME Credit Analyst, Credit Product Origination

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ทำงานร่วมกับผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) และ หัวหน้างานในการวิเคราะห์สินเชื่อตามความต้องการของลูกค้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร
 • ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) จัดส่งเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนำเสนอสินเชื่อ
  • ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ และประวัติของลูกค้า
  • วิเคราะห์งบการเงิน และผลการดำเนินงานของลูกค้า
  • คำนวณความต้องการเงินทุนหมุนเวียน
  • จัดทำ Cash flow เพื่อวิเคราะห์ความสามารถชำระหนี้
 • จัดทำ Credit Application (CA) เพื่อนำเสนอต่อผู้อนุมัติสินเชื่อ
 • จัดทำ Customer Review (CR) ตามเกณฑ์ของธนาคาร
 • จัดทำข้อมูลสินเชื่อเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสินเชื่อ

 คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร 2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้ดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

Interested candidates can submit your CV via "Apply Now" button.

For more information, Tel. 02-5447201


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)

"Let's start a brighter career future together" Siam Commercial Bank (SCB) provides universal financial solutions to all customer segments with the best in benefits and full social responsibility. We are looking for responsible, enthusiastic, high caliber people with potential to join our team.