01 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-227660
Accounting Officer

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน,ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ(ภพ.30)ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,สปส.10-1
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher)เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
 • บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
 • จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
 • รับวางบิลและจ่ายเช็ค จากองค์กรภายนอก
 • จัดทำ ภงด. 3,53, ภพ.30
 • จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย, ทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายประจำเดือน
 • จัดทำเอกสารประจำวันและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวของ
 • อายุุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
 • ขยัน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ทีดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ไหวพริบ แก้ไขงาน และ กระตือรืนร้น
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • สถานที่ทำงาน:
  ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

PPlus Visions Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที