งาน MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd. 59 ตำแหน่ง

28 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: BK-257018
Consumer Insights, Data, Marketing Intelligence Manager (FMCG) 200K-300K

Position: Consumer Insights, Data, Marketing Intelligence Manager (FMCG) 200K-300K

Benefits: 200K-300K / Very attractive Benfits

Based: Bangkok

Contact: kasemsak 089-208-8800, kasemsak(@)mriww.co.th

Responsibilities: 

 • Working closely with the Experienced Marketing and Sales teams to identify innovative analytical opportunities leveraging data methodology to drive their client’s business and analyze data to identify opportunities
 • Leading the Advanced Analytics (Data) team in identifying and delivering advance analytical solutions for their clients (Stake holders).
 • Owning the prioritization process and roadmap for all analytics work.
 • Managing the team to ensure delivery of quality insight within agreed timelines.
 • Planning and leading the development of the digital consumer insights view with digital process.
 • Enabling development of Data capabilities, framework and governance process in the company.
 • Leading roll out of Data Capabilities, Analytic Framework, customer initiatives, and best practices across markets
 • Identifying new internal and external information sources and building effective working relationships with subject matter experts within their clients.
 • Providing mentorship, guidance and train others in own area of expertise

 

Job Requirements:

 • Thai Nationality or Expat , 33-43 years old.
 • Bachelor's Degree or higher in Marketing, Business Administration, Statistics, IT, Economics or technical/mathematical or in any fields
 • Master degree in Business or Advance Analytics is a plus
 • Experience in research, data analytics, consumer insight.
 • Experience in Reputable FMCG companies and Reputable Research Firms.
 • Very great level of English language proficiency.

Interested candidates please send your application letter with resume, current and expected salary with Contact details and refer the position
Marketing Intelligence and Data Manager (FMCG)
To kasemsak(@)mriww.co.th
If you believe that you are the right one,
Please send your resume and call 089-208-8800

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  6 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจ Trading ธุรกิจจัดจำหน่าย
 • สถานที่ทำงาน:
  กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.
http://mrinetwork.com/mrithailand/
For over fifty years, we have been a world leader in the field of executive search, and have provided high-caliber candidates to literally thousands of companies. We have International reach which is unparalleled in our industry. MRINetwork has been operating for 12 years in Thailand. As a client we find the best quality candidates quickly and as a candidate our recruiters will assist you in any way they can in your career transition. For more information, please call 66 (0) 2651 9889  [email protected]

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที