งาน Lumentum International (Thailand) Co., Ltd. 15 ตำแหน่ง

20 มกราคม 2563
รหัสงาน: PT-4807
Network Engineer

We are seeking for a network engineer to design, implement and support Lumentum global networks and telecom services. We are looking for people passionate about solving technical challenges and effective on getting things done. The candidate must be team player and will be collaborating with local and global team members from multiple disciplines including Network, Servers and Application to resolve complex issues.

Looking for network engineer to support Nava, Fabrinet and Celestica network requirement. Nava is expanding with new product line setup and transfer from other locations all the time. A local engineer is beneficial to work with local planners to help with network planning for production


Job Description

Responsibilities will include but not limited to:

 • Design, setup and configure complex Local Area Network per corporate standard
 • Design, setup and configure global Wide Area Network per corporate standard
 • Design, setup and configure wireless infrastructure to support secure private corporate and guest Internet access per corporate standard
 • Design, setup and configure Internet facing infrastructure (DNS, DMZ, VPN, etc.) per corporate standard
 • Design, setup and configure load balancers per corporate standard
 • Design, setup and configure voice, video and fax infrastructure per corporate standard
 • Setup and administrate security appliances including firewall, VPN and reverse proxy per InfoSec guideline
 • Maintain software applications and operating systems to support regular network operations including DNS, DHCP, WINS, IPAM and Monitoring
 • Define and document system standards with written procedures, processes, engineering drawings and other technical documents
 • Monitor and support multi-regions (including Cloud) network operations (DHCP, DNS, switches, routers, etc)
 • Design, setup and configure network and security infrastructure for external partners and contract manufacturers
 • Troubleshoot and diagnose network, voice and security related issues
 • Evaluate vendors, processes and technologies to improve quality and efficiency of IT infrastructure
 • Collaborate with users to capture system requirements and propose network solutions to meet user requirements
 • Capacity monitoring (Utilization, QoS, IP allocation, Port density, etc.), diagnostic and recommend remediation
 • Coordinate and scheduling outage for upgrade and patch management
 • Design and propose new solutions to improve performance and resiliency of current environment
 • Manage small projects to integrate new network designs into production
 • Provide inputs and guidance in development of new technologies and solutions
 • Maintain and audit asset inventory

  

Qualification:

 • University degree in Computer Science or related subject
 • CCNP or higher
 • Strong understanding of OSI and TCP/IP model (TCP, UDP, CIDR, etc.)
 • Strong understanding of LAN networking protocols (PoE, STP, EIGRP, HSRP, VLAN, etc.)
 • Strong understanding of WAN networking protocols (BGP, PBR, MPLS, etc.)
 • Strong understanding of QoS networking protocols
 • Proven hands-on experience with monitoring, network troubleshooting and analytics tools
 • Experience with Windows server and Linux operating system
 • Hands-on working experience with managing voice infrastructure (PBX, SIP, POTS, PRI)
 • Experience with security operation (ACLs)
 • Wireless 802.11 protocols (802.11b/a/g/n/ac, WPA, WEP, PEAP, etc.)
 • IP Address Management (DHCP, DNS)
 • Strong oral and written communication and presentation skills

Lumentum Website Direct Apply  > Click


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจวิศวกรรมเครื่องกล
 • สถานที่ทำงาน:
  เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Lumentum International (Thailand) Co., Ltd.
https://www.lumentum.com/en
Lumentum (NASDAQ: LITE) is a market-leading manufacturer of innovative optical and photonic products enabling optical networking and commercial laser customers worldwide.  Lumentum’s optical components and subsystems are part of virtually every type of telecom, enterprise, and data center network.  Lumentum’s commercial lasers enable advanced manufacturing techniques and diverse applications including next-generation 3D sensing capabilities.  Lumentum is headquartered in Milpitas, California with R&D, manufacturing, and sales offices worldwide.  For more information, visit www.lumentum.com . Lumentum is an Equal Opportunity Employer, EOE/Minorities/Females/Veterans/Disability.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที