งาน iTopPlus Co., Ltd. 30 ตำแหน่ง

08 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: BK-119350
FrontEnd Developer

 Responsibility:

 • Working with the DevTeam (Scrum) environment.
 • Create and develop a web application with current technology. (Angular, AngularJS, React, Gatsby, PWA)
 • Coding and testing program that meet design specifications. (Cypress, Unit Testing)
 • Implement testing coverage over the project.
 • Understand in CSS and scalability of CSS.
 • Create a unit testing frontend system.
 • Write a clean code for readable and reliable.
 • Write reusable code and libraries.
 • Understanding in automates testing.
 • Every term of responsibility can be taught by a team lead on a probation period.

Benefits

 • Five-day work week
 • Medical insurance
 • Birthday Leave
 • Social Security
 • Allowance


iTopPlus Co., Ltd.     
65/66, Chamnan Phenjati Business Center,     
7th Floor, Rama 9 Road, Huaykwang,         
Huaykwang, Bangkok
(Near MRT Phraram 9)
http://www.iTopPlus.com

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ

iTopPlus Co., Ltd.
https://www.itopplus.com/
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที