งาน HIGH STANDARD INTERNATIONAL CONSULTANT CO., LTD. 1 ตำแหน่ง

09 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: CM-2043
ผู้ช่วยกุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก

           1. จัดตารางเวลา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในครัว ระดับหัวหน้าหน่วยแต่ละแผนก

(Chef de Partie–เชฟ เดอ ปาร์ตีย์)


 2. จัดการดูแลงานด้านเอกสาร ตลอดทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร และกำหนดเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ


 3. ควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า


 4. ในบางครั้งอาจต้องปรุงหรือทำอาหารเองบ้างเมื่อบุคลากรไม่พอกับจำนวนของแขก และต้องสามารถทำงานได้ทุกระดับ 


 5. ควบคุมดูแลต้นทุนการผลิต


 6.  ควบคุมดูแลห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะอนามัยตามมาตฐานสากลที่กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลกกำหนด


 7. สามารถบริหารงานภายใต้สภาวะความกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เมื่อต้องประกอบอาหารจัดเลี้ยงคน ตั้งแต่ 50 -200 โดยใช้บุคลากรเท่าเดิม 


 8. สามารถถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรมพนักงาน และฝึกทักษะเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนได้อย่างสม่ำเสมอ


 9. สามารถบริหารและดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างทั่วถึง เพื่อรักษาและป้องกันการสูญเสียบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพให้กับองค์กรอื่น


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานสัญญาจ้าง
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการศึกษา
 • สถานที่ทำงาน:
  เชียงใหม่, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

HIGH STANDARD INTERNATIONAL CONSULTANT CO., LTD.
Lanna International School in Chiang Mai is looking for suitable candidates who are interested in the position of full-time CHIEF Operation OFFICER.  The Officer shall work in the school campus.  Interested parties can send her/his resume with cover letter and expected salary by email.      

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที