15 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: RY-6975
Engineer (Civil)/วิศวกรโครงการ

วุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา
 • TOEIC Score 550

 

 คุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :

 

 • งานวิศวกรรมหรืองานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง ในโรงไฟฟ้า
 • งานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า Combine cycle, Coal Fire, Biomass, Solar farm0-5 ปี
 • ควบคุม จัดการค่าใช้จ่าย การประเมินและข้อกำหนดในสัญญา รายงานความคืบหน้า ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาช่วง โครงการโรงไฟฟ้า
 • ตรวจสอบและประเมินผล ติดตาม กำกับดูแลการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร ให้เป็นไปตามแผนงาน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ควบคุม วางแผน การก่อสร้าง ติดตั้ง ของโครงการให้ตรงตามการออกแบบของส่วนวิศวกรรม

 • ควบคุมและติดตามความก้าวหน้างาน ระยะเวลา กรอบงบประมาณ ให้เป็นไปตามตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา

 • ควบคุม งบประมาณ ค่าใช้จ่าย และการจ่ายเงินของผู้รับเหมา ต้นทุนการก่อสร้างของโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และ/หรือ ตามที่ได้รับร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ

 • นำเสนอข้อมูลในกรณีที่มีการเรียกร้องความเสียหาย (Claim) ทั้งด้านระยะเวลาและค่าใช้จ่าย (Time & Cost) จากผู้รับเหมา และ/หรือ บุคคลภายนอก อันเนื่องจากการก่อสร้างของแต่ละโครงการ

 • จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

 • ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

 • ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

 สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานระยอง

 

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจวิศวกรรมพลังงาน
 • สถานที่ทำงาน:
  ระยอง, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Global Power Synergy Public Company Limited
"Being Power Flagship of PTT Group to develop, invest and operate in the power business domestically and internationally"

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที