งาน FazWaz 11 ตำแหน่ง

06 กุมภาพันธ์ 2562
รหัสงาน: BK-37385
National Sales Manager - Real Estate Agent (Native English Speaker)

FazWaz is a technology-driven real estate platform that provides comprehensive brokerage services, combining exceptional agents with thoughtfully crafted digital products to make the process of buying, selling, or renting a property intelligent, simple and seamless.

 

FazWaz is looking for an outstanding executive to oversee our growing national team of Real Estate Sales Agents across 6 major Thailand locations. At FazWaz you will collaborate with a diverse set of professionals to revolutionize the Thailand Real Estate landscape. Based out of the Bangkok head office, you will be the leader that will partner across FazWaz to develop and manage our team of top performing real estate agents nationwide. In this role you will build culture and community among Sales Managers and agents.

 

FazWaz is one of the fastest growing companies in the country and this is an opportunity to make a significant impact at a critical time in the company as we accelerate our growth and expand our footprint across Thailand.

 

At FazWaz You Will:

 • Counsel, coach, and mentor Sales Managers and Sales Agents
 • Lead in the development and implementation of strategies and programs at the individual-, team- and organization-levels that foster an environment of continuous growth and professional development for Sales Managers and Agents
 • Act as a bridge between FazWaz Agents and staff to help fuel nationwide collaboration between them and provide senior leadership with the Agent’s view and market’s insight on key strategic decisions
 • Ensure the identification, sharing and implementation of Sales Managers and Agents best practices
 • Ensure that Agents are adhering to FazWaz values in their interactions with clients and colleagues
 • Manage key external real estate relationships
 • Help prepare regional succession plans and hire the next generation of Sales Agents based on FazWaz growth
 • Lead expansion nationally to new markets

 

What We’re Looking For:

 • 3+ years of management experience / regional sales team [>15 - 30 sales agents]
 • Proven track record to be able to hire, manage and retain top talent
 • Ability to empower teams to achieve their goals by effectively knocking down any roadblocks they face
 • Outstanding strategic planning and effective project management skills
 • Solutions-oriented mindset and approach
 • Excellent communicator who can effectively manage multiple stakeholders
 • Charisma and natural ability to connect with others / high emotional intelligence
 • Ability to multi-task and handle multiple deadlines simultaneously

 

What We Offer:

 • Five-day work week (9am - 6pm)
 • Flexible working hours
 • Competitive salary
 • Start-up environment
 • Work permit
 • Travel expenses
 • Performance bonus
 • Career advancement
 • Three weeks of paid vacation
 • Special Friday free lunch and Friday early finish work at 5 pm

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจที่ปรึกษาทางอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการบริหารอสังหาริมทรัพย์
 • สถานที่ทำงาน:
  วัฒนา, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

FazWaz.com is a Thailand's leading hybrid property and technology platform aimed at helping consumers find their next home or investment. Now operating in all 6 major locations across Thailand, live in 6 languages (Eng, Thai, Chinese, Russian, French & German) serving customers looking at purchasing properties, land, businesses or projects. We partner and power some of Thailand's leading media companies giving us unparalleled reach within Thailand and international.