19 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: PT-6126
Painter/ ช่างพ่นสี / พ่น PU

Department: Engineering Reports To: Production supervisor

Prepared By: Human Resources

รายละเอียดหน้าที่

 • รับงานซ่อมจากหัวหน้างาน ตรวจสอบรายละเอียดในใบสั่งซ่อมด้วยความรอบคอบ วางแผนการพ่นสี
 • วางแผนการผสมสี วิเคราะห์สูตรผสมสี พ่นเทียบสีให้ตรงกับชิ้นงาน ทั้งก่อนและหลัง
 • ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องพ่น, อุปกรณ์,ห้องอบ-พ่นสี พ่น PU ,เครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Essential Duties & Responsibilities

 • ตรวจสอบรายละเอียดในใบสั่งงานด้วยความรอบคอบ วางแผนการพ่นสีพ่น PU / วางแผนการผสมสี วิเคราะห์สูตรผสมสี พ่นเทียบสีให้ตรงกับชิ้นงาน ทั้งก่อนและหลัง
 • ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ร่วมวางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.
 • ทบทวนและปรับปรุงการวางแผนการผลิตให้ทันตามแผนการขายและการผลิต.
 • สรุปรายงาน,สรุปผลการวางแผนการผลิตประจำวัน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ,ฝ่ายผลิต,ฝ่ายคลังสินค้า,ฝ่ายขายเพื่อวางแผนการผลิต.
 • วิเคราะห์แก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบงานส่วนงานวางแผนการผลิต.
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • เพศชาย
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ม.6 - ป.ว.ส. ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้เรื่องงานซ่อม/เตรียมพื้นผิวและการพ่นสี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 - 5 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 • มีภาวะเป็นผู้นำ และทนต่อภาวะกดดันได้ดี

 Envostar Co., Ltd.
72/36 Moo 2, Pathumthani-Samkok Road,
T. Samkok A. Samkok, Pathumthani 12160
Tel. 066-0957162 / 090-6760001

http://www.envostar.com 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทงาน:
 • สถานที่ทำงาน:
  ปทุมธานี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Envostar Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที