งาน CANADIAN SOLAR MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED 15 ตำแหน่ง

12 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: CH-16928
Electrical Engineer (Facility department)/วิศวกรไฟฟ้า

Responsibility

 • Responsible for the workshop and facilities renovation, expansion project quality, schedule control.
 • Responsible for the management of electrical and other systems to enhance the continuous function and quality improvement, energy saving, system reform program formulation and implementation.
 • Responsible for the scope of the staff, technical information and spare parts management.
 • Responsible for updating and maintaining the facility system documentation, SOP, contingency plans to ensure that daily operation and maintenance work in line with the company's corresponding management processes.
 • Responsible for the system of field personnel skills training and safety management, performance management and discipline management and regular assessment; on-site duty security first person in charge of management.
 • Coordinate with cell production, process, equipment, technology and other departments related issues.

Qualification

 • Electrical,mechanical and electrical power integration related qualifications;Bachelor degree or above or equivalent qualifications
 • have 3 years or more large and medium-sized (115kv) photovoltaic cell plant water, gas, chemical operations management positions
 • National Computer Rank Examination Grade 2 (have skilled in using Office software and CAD) or have equivalent application capabilities
 • Good communication in English.
 • You can come to work with yourself.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

CANADIAN SOLAR MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED
https://www.canadiansolar.com/en
Founded in 2001 in Canada, Canadian Solar Inc., is the one of the world largest and foremost power companies.   Location: Rojana Industrial Estate (Bo Win)    168/2 M.4 T.Bowin A.Sriracha,Chonburi  Tel: 033-678-530#71086-71087   

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที