งาน CANADIAN SOLAR MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED 18 ตำแหน่ง

18 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: CH-10972
ER Supervisor, HRBP

 Be responsible for Thailand HR employee relationship related works, implement relevant policy and smooth communication. Explain the local labor laws correctly, make sure all the process of employee relationship abide by the law and regulations. Work as the HRBP to get to know the business well and cooperate with the business department well. Be responsible for the HRIS of Thailand Company.

Job Detail:

 • Responsible for understanding the key information of the Thai government policy change, analyze and judgment, help the company to adjust in time, avoid risk and ensure the factory running smoothly.
 • Responsible for developing the relationship with Thai government, maintain a good relationship.
 • According to the local policy and company goals, auxiliary develop and implement HR policy, ensure company's policy comply with the local legal requirements.
 • Dealing with all the employee relationship cases fairly.
 • Implement and follow up projects, collect and feedback information timely and correctly, summarize regularly.
 • Work as HRBP to well know the business and support to the business departments from HR sides with good interpersonal communication skills.
Qualifications:
 • More than 5 years employee relations experience.
 • Bachelor degree and above, human resources major is preferred.
 • With good management and judgement ability, good at communication and negotiation.
 • With ability to work independently and have a strong sense of teamwork.
 • Team management ability.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

CANADIAN SOLAR MANUFACTURING (THAILAND) COMPANY LIMITED
https://www.canadiansolar.com/en
Founded in 2001 in Canada, Canadian Solar Inc., is the one of the world largest and foremost power companies.   Location: Rojana Industrial Estate (Bo Win)    168/2 M.4 T.Bowin A.Sriracha,Chonburi  Tel: 033-678-530#71086-71087   

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที