20 พฤษภาคม 2562
รหัสงาน: PC-539
Sourcing Buyer/Sourcing Buyer

The Sourcing buyer will lead efforts in exploring, initiating, developing, and validating opportunities in cost-saving, quality improvements and other supply chain related opportunities. The individual in this role will act as the technical interface between suppliers and development/ manufacturing engineers to determine new and alternate sources. Manage the import of component from other countries.

Responsibilities:-

 • Build Relationships with Suppliers - In order to facilitate the sourcing process, the Sourcing buyer forms relationships with important suppliers in the industry. It’s important that Sourcing buyer maintain relationships with their suppliers in order to ensure continual improvement in sourcing.
 • Negotiate Deals - Sourcing buyers are responsible for negotiating deals and contracts with suppliers. They negotiate pricing, quantity, and delivery schedules. Should anything change in the sourcing process, they’re responsible for renegotiating new contracts as well.
 • Draft Contracts - The Sourcing Specialist then drafts detailed contracts to be reviewed by both the company and the supplier.
 • Understand the Company’s Commodities - In order to be an expert in the sourcing process for their company, the Sourcing buyer must have an in-depth knowledge of their commodity industry. They have to understand the ins and outs of the commodity to know how to effectively source it, and they also have to have knowledge of all key players and suppliers in the industry.
 • Build Relationships with Suppliers - 

  In order to facilitate the sourcing process, the Sourcing buyer forms relationships with important suppliers in the industry. 

  It’s important that Sourcing buyer maintain relationships with their suppliers in order to ensure continual improvement in sourcing 
 • Negotiate Deals - Sourcing buyers are responsible for negotiating deals and contracts with suppliers. They negotiate pricing, quantity, and delivery schedules. Should anything change in the sourcing process, they’re responsible for renegotiating new contracts as well.
 • Draft Contracts - 

  The Sourcing Specialist then drafts detailed contracts to be reviewed by both the company and the supplier.

 • Understand the Company’s Commodities - 

  In order to be an expert in the sourcing process for their company, the Sourcing buyer must have an in-depth knowledge of their commodity industry. They have to understand the ins and outs of the commodity to know how to effectively source it, and they also have to have knowledge of all key players and suppliers in the industry.

 • Review Approved Supplier List (ASL) and identify improvement opportunities in the cost, quality, and flow of supplied materials throughout the entire supply chain.
 • Work with New Product Introduction (NPI) teams to ensure the integrity and clarity of engineering drawing requirements and that

   all expectations are communicated effectively to supporting suppliers.

 • Interact with NPI teams to ensure suppliers are involved in the development and review of specifications to promote design for manufacturability.
 • Use project management skills and tools to investigate alternate component technologies for reduced cost or improved quality and reliability and implements changes.
 • Continuous involvement in the Supplier Selection Process to develop a supply base that provides a competitive advantage in quality, value/cost, delivery, and technology.
 • Conduct supplier system and process audit in compliance with the Supplier Certification Audit Questionnaire and monitoring goals and objectives.
 • Manage the import of component from other countries. Arrange transport and ensure items are shipped by the most expedient and cost-effective methods. Communicate with supplier and transportation companies to ensure the shipments deliver in a timely manner and in good physical condition.

Qualification:-

 • Bachelor's degree or higher in Electrical or Electronics Engineering
 • Thai nationality
 • At least 5 years experience in Sourcing 
 • Ability to communicate in a professional and positive manner
 • Strong analytical skills with the ability to solve complex problems and use good judgment
 • Knowledge of ISO and other recognized international quality system standards
 • Knowledge of world-class quality techniques and implementation
 • Lean manufacturing and continuous process improvement experience
 • Good interpersonal, project management and presentation skills

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  ปราจีนบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Welbilt Manufacturing (Thailand) Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที