09 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: NB-5558
Accountant/เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี

คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี การเงิน บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งและเคยใช้โปรแกรมบัญชี 1 ปี ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีเทคนิคในการสื่อสาร ประสานงานดี และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • จัดเตรียมเอกสารทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำใบสำคัญจ่ายให้ถูกต้อง และครบถ้วน  สมบูรณ์ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบขออนุมัติซื้อและบริการ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกรายการทางบัญชีจากใบสำคัญต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่ถูกต้องและครบถ้วน
 • รายงานสรุปบัญชีรับจ่ายประจำเดือน
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  ปากเกร็ด, นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Wathoothorn Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที