22 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148570
Key Account Manager(Smartphone Business)

 

JD(รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ)

1.ดูแลลูกค้าช่องทางOPTหรือORG รับผิดชอบการเจรจาธุรกิจ  ติดตามความคืบหน้า เป็นต้น

2.ประสานงานกับช่องทางต่างๆเพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละเดือน

3.รักษาและสร้างความสัมพันธ์กับช่องทางต่างๆ ให้คำแนะนำในการกำหนดแผนการขาย

4.ประสานงานจัดกิจกรรมการตลาดกับช่องทางต่างๆ

5.ตั้งเป้าให้แต่ละเขต และให้คำปรึษาแต่ละเขต

Qualifications(คุณสมบัติ)

1.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

2.มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับดูแลลูกค้าช่องทางOPTหรือORGหรือช่องทางอื่นๆอย่างน้อย3-5ปี

3.สามารถทนต่อแรงกดดัน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี

4.สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้

5.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ในบางครั้ง

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าตอบแทนพิเศษ

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที