งาน VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT (Thailand) Ltd. 1 ตำแหน่ง

30 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: CH-16151
Regional Assistant Planner

To strengthen our regional position, we are seeking a Regional Marine Fire Service Assistant Planner to join our service-planning centre, located at VIKING Service Station, Pinthong Industrial Estate.

We looking for someone who is a team player, able to solve problems under pressure and meet deadlines. In addition, organizational skills, the ability to work with a minimum of supervision and a sense of loyalty are desirable.

A successful candidate will also have some of the following qualities:

 • Good communication skill in English, both verbal and in written
 • Background in, or knowledge, of the maritime business
 • Experience in planning and document control
 • Strong analytical skills
 • Knowledge of SAP
 • Ability to work in a team and cooperate with partners
 • Willing to undertake on the job training

In general, the work consists of planning and administration of contracts and cooperating with local service stations and partners. Contracts are subject to the conditions of the International Maritime Organisation (IMO).

In particular, the duties include the following tasks:

 • Document control
  • Monitor and check all required documents are received for each service job
  • Check correctness of details of document received
   • Certificates details
   • Prices charged
  • Store all document in certificates database
 • Planning System
  • Monitor and handle all assigned job in planning system
 • Service Notification
  • Maintain notifications system database
  • Register notification data for all jobs done
  • Send notifications to customer when due
 • Any relevant tasks / Assignment when assigned

Please send your resume to "Apply Now"

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT (THAILAND) LTD.

38/21, 38/43 Moo 5 Tungsukhla

Sriracha Chonburi 20230, Thailand

Tel: 66 38 400 427 , Fax 66 38 400 428

www.viking-life.com


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT (Thailand) Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที