งาน VENINE CABLE ELECTRIC WIRE CO., LTD. 1 ตำแหน่ง

31 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: AY-4113
Engineering Manager /ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

รายละเอียดงาน

วางแผนงานวิศวกรรม งานซ่อมบำรุง-PM เครื่องจักรกระบวนการผลิต ควบคุมดูแลผู้บังคับบัญชา, ปรับปรุงระบบงานในองส์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท จำทำระบบในองค์กรบำรุงให้มาเป็นระบบ TPM,KPI,ISO,OHSA

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการทางด้านวิศวกรรมมาอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี
 • มีความขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 • สามารถทำงานที่อำเภอลาดบัวหลวงได้
 • ผ่านการอบรมและระบบ TPM

ติดต่อ
คุณตั้ม (เจ้าหน้าที่สรรหา)
บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
88/8-9,99/9 หมู่ 2 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรอยุธยา 13230
Tel. 081-445-4432


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทุนการศึกษา
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

VENINE CABLE ELECTRIC WIRE CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที