14 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: AY-2617
เจ้าหน้าที่ระบบ SAP

รายละเอียดงาน

  • เขียนโปรแกรมอาบับ และคำสั่งเพิ่มเติมในระบบ SAP
  • มีความรู้ด้าน SD,MM,PP,FI,CO
  • สามารถเขียนแบบฟอร์มในระบบ SAP และเรียกแบบฟอร์มต่างๆในระบบ SAP ได้
  • เป็นที่ปรึกษาของโปรแกรม

คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เรื่องระบบ SAP เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานที่อำเภอลาดบัวหลวงได้
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ
คุณวรัญญา (เจ้าหน้าที่สรรหา)
บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
99/9 หมู่ 2 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรอยุธยา 13230
Tel. 081-445-4432


รายละเอียดงาน:

VENINE CABLE ELECTRIC WIRE CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที