งาน Vcommerce (Thailand) Co., Ltd. 1 ตำแหน่ง

24 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-149602
Secretary/เลขานุการ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

- ประสานงานกับผู้บริหารบริษัทและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

- สรุปรายละเอียดการประชุมต่างๆ (minutes meeting)

- จัดทำ/ตรวจทานเอกสารที่เกี่ยวข้องในโปรเจคนั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้

- มีความสามารถในการสื่อสารสูงสามารถอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงานได้

- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้

- มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

- บุคลิกภาพดีสุภาพมีมารยาทดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- รู้จักวางแผนเรื่องเวลา 

- มีความกระตือรือร้น

- สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดในเรื่องต่างๆได้อย่างเป็นระบบ

- มีไหวพริบ


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน

Vcommerce (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที