28 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: NB-7279
Manager, Animal Feed Technical position (Argent)!!!

JOB DESCRIPTION:

 • Sourcing and providing new raw material to develop the finished product by coordinating with R&D team, purchaser team and factory team etc.
 • Supporting sales to deliver strong business result on farm and feed mill.
 • Supporting feed additive activities such as technical data, brochures, competitor products, product promotion & incentive, seminars and updates on import-export sales team and customers.
 • Adjusting cost to commercial customers. (Feed Program)
 • Analyzing market trends and planning marketing to expand product solution for the market.
 • Responsible for achieving the annual sales target.
 • Providing technical knowledge to customer and services that match their needs.
 • Also responsible for maintaining ongoing relationships with customers.
 •  

  QUALIFICATIONS:

 • Male/ Female, Age between 30 - 50 years old.
 • Bachelor Degree or Master’s degree in Animal Sciences (Animal Nutrition and Feed Technology) or other related fields
 • At least 5- 7 years experiences in livestock business or feed ingredients (Land animals)
 • Experience in preparing marketing plans. If it is a marketing plan, Feed Ingredients / Feed Additive will be an advantage.
 • Experience in animal feed registration or have knowledge about animal feed laws, Department of Livestock Development, Department of Fisheries
 • Good communication in English both speaking and writing
 • Good personality and ability to maintain good relationship with surrounding people.
 • High coordination skills and service-minded
 •  


  รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

  Unify Chemical Co.,Ltd.
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที