งาน TOA Paint (Thailand) Public Company Limited 8 ตำแหน่ง

11 กันยายน 2562
รหัสงาน: SP-9206
Internal Audit supervisor

Responsibilities:

 • กำหนดแนวทางการตรวจสอบ (audit program) และเรื่องที่มุ่งเน้น (the internal audit focus) ของระบบงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบร่วมกับผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ออกรายงานผลการตรวจสอบภายใน และประชุมสรุปผลการตรวจสอบกับผู้รับการตรวจ
 • สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนของการบันทึกรายการที่เกี่ยวโยงกัน และจัดทำรายงาน RPT ให้ถูกต้อง     ครบถ้วน ทันเวลา
 • ปฏิบัติงานในรายละเอียดเบ็ดเตล็ดต่างๆ ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย        / ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน

Qualifications:

 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน ,การบัญชี,บริหารธุรกิจ,การตรวจสอบ หรือการดำกับดูแลกิจการ
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน  3 - 5 ปี
 • สามารถตรวจสอบระบบงานต่างๆได้ดี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ระบบ SAP หรือระบบ ERP อื่นๆได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถเขียนรายงานตรวจสอบได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างประเทศเป็นครั้งคราวได้
 • มีความสามารถในการจัดการงานตรวจาสอบได้อย่างเป็นระบบ  มีระเบียบ

Working Condition:-

 • Working date: Monday to Friday
 • Working hour: 08.00 a.m. – 05.00 p.m.
 • Office location:Bangna-Trad k.m. 23

Please specify "position applied" on the subject

Please note that only shortlisted candidates will be contacted.

Interested candidates are invited to submit your resume via APPLY NOW

TOA Paint (Thailand) Co., Ltd.

หมายเลขติดต่อกลับ 090-909-3326 Khun Surasak 

Website: http://www.toagroup.com

Facebook: www.facebook.com/TOA-Recruitment


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจสารเคมี พลาสติก กระดาษ ปิโตรเคมี
 • สถานที่ทำงาน:
  บางเสาธง, สมุทรปราการ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿30,000 - ฿45,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

TOA Paint (Thailand) Public Company Limited
https://www.toagroup.com/home-owner/
TOA Paint (Thailand) Co., Ltd is the largest decorative paint manufacturer in South East Asia and exporter of premium paint products including decorative paint, heavy paint, wood coating, protective coating, marine coating, chemical construction, aerosol spray and abrasive product. TOA is the leader of innovative and decorative paint manufacturer in South East Asia who offer and supply a variety of demand by a plenty innovative painting solution system in both household and industrial market. More than 40 years of paint business, our products continue to gain an increasing share of the highly competitive in both international market and domestic sales due to our premium product quality and high service level. With high standard and strong product portfolio, TOA has been growing faster than the industry average. We draw our strengths from the new products, best-managed behavior, and also strong sales force. During the past ten year, TOA has expanded its business to Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Malaysia and Middle East Zone. TOA consider the importance of the human capital and equality of opportunity. Our employees will be offered an attractive salary and benefits package as well as career and learning development. Due to our rapid growth and expansion in the business, we are currently looking for the number of dynamic, result-oriented, and high energetic calibers to join our excellent team in the following positions:

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที