28 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-234172
Programmer/โปรแกรมเมอร์
พัฒนา application ตามที่มอบหมาย

คุณสมบัติ
  • มีประสบการณ์การเขียนApp
  • สามารถใช้ภาษา Python/Java/ Kotlin(ก็ยิ่งดี) หรืออื่นๆ ในระดับดี
  • มีความเข้าใจและสามารถออกแบบ UX/UI
  • มีความเข้าใจและใช้งาน SQL/NOSQL ได้ดี
  • มีความถนัดในการทำงานกับ AWS environment

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานที่บ้านได้

THAI GULF ABRASIVES CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที