งาน TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD. 23 ตำแหน่ง

27 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: CHC-2841
Tooling Manager / Asst Manager

 Job Responsibilities 

 

 • Responsible for overall tooling inventory, getting tooling ready for jobs, keeping inventory of the kits and uploading data into the tooling management
 • Working with other coordinators or worker of the facility to maintain and testing the tools
 • Maintaining status of tooling calibration and work with day by day with local calibration vendors sending the tools for calibration and repairs
 • Responsible for the setup of shipping and coordinate with Tooling Vendor Coordinator the delivery and collection of the tool from the site, the timing and the schedule of delivery
 • Inspect tools for integrity and composition; verify the part list according to the template Maintain consumables stock
 • Follow up with the vendor regarding the shipment of the tools and work with the Sourcing Team to establish and negotiate the service contract terms and conditions
 • Create the procurement request in the procurement system, work with the Sourcing team to select the adequate supplier’s and coordinate the delivery of the good to the tool center.
 • Follow and suggest improvement processes
 • Cooperate with production managers and engineering Team to execute on day to day activities or coordinate the organization of the training at the Tool Facility
 • Report of damaged, missing, and unserviceable tools especially after receiving tools from sites on from the training activity

 

 Qualifications

 

 • Thai nationality,
 • Male/Female, age 35-40years old
 • Bachelor’s degree in Engineering in related field 
 • Experiences as in related field at least 5 years
 • At least 2 years as Management level
 • Fluency in both Thai and English is essential for effective communication with all stakeholders
 • Computer literacy (MS Office: Word, Excel, PowerPoint)
 • Excellent skill in Auto CAD
 • Strong leadership capabilities managing a team
 • Ability to work in a fast pace, results-oriented environment under minimal supervision ls / Materials
 • Analytical and strong problem solving capabilities
 • Communication Skill, Proactive

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล ธุรกิจที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล
 • สถานที่ทำงาน:
  ฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿55,000 - ฿90,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.
https://talentvis.com/
Our careers are not an endeavour we undertake on our own. As a leading Singapore recruitment agency with offices growing across Asia Pacific, we believe in being your partners rather than mere recruiters. At Talentvis, we see things from your perspective to join you to the right people and company. The truth is that creating a fulfilling career is no mean feat, so we support with regular insights and tailored advice to help you achieve your dreams. With our expertise in recruiting over ten industries, Talentvis bridges you to opportunities and network beyond. If you are a talented individual looking to grow professionally, come speak with us. We are present in over ten industries such as Banking & Finance, Logistics, Retail, Information Technology and offer permanent, contract and temporary positions in these verticals. We are constantly growing as a company. If you are keen to challenge yourself and understand our commitment to develop our people, you may find out about life at Talentvis and our available openings at www.talentvis.com 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที