งาน TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD. 27 ตำแหน่ง

18 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-147893
Sales Director (Retail,THB80K-THB120K, Rattanathibet-Ngamwongwan)

Our client is Home Décor products in Thailand.

ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 . เสาร์ เว้น เสาร์ 8.30- 17.30.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดกลยุทธ์ และ วิเคราะห์การปฏิบัติงานขาย (Sales Operation) ของสาขาโชว์รูม
 • ดูแลภาพรวมของการบริหารงานสาขาของแกรนด์โฮมมาร์ท
 • ร่วมประชุมกับผู้บริหาร เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานขาย และ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • กำหนดแนวทางในการจัดทำรายงาน การจัดเก็บข้อมูล
 • กำกับดูแลในการจัดกิจกรรม และ ความสัมพันธ์อื่นๆของโชว์รูม ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย หรือหญิง  อายุ 30-40 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การตลาด หรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการขายและบริหารการขายอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน
 • รักงานขายและบริการ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ วางแผน อดทน

     

               ***For more details please feel free to contact to Dao***

                                     Talentvis Recruitment (Thailand) Co., Ltd 

                                   Level 33, Interchange 21, 399 Sukhumvit Road, 

                                       North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 

                                Working hours: Monday – Friday 9.00 am – 6.00 am

                                                  Office number: 02-660-1556
รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันชีวิต

TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.
https://talentvis.com/
Our careers are not an endeavour we undertake on our own. As a leading Singapore recruitment agency with offices growing across Asia Pacific, we believe in being your partners rather than mere recruiters. At Talentvis, we see things from your perspective to join you to the right people and company. The truth is that creating a fulfilling career is no mean feat, so we support with regular insights and tailored advice to help you achieve your dreams. With our expertise in recruiting over ten industries, Talentvis bridges you to opportunities and network beyond. If you are a talented individual looking to grow professionally, come speak with us. We are present in over ten industries such as Banking & Finance, Logistics, Retail, Information Technology and offer permanent, contract and temporary positions in these verticals. We are constantly growing as a company. If you are keen to challenge yourself and understand our commitment to develop our people, you may find out about life at Talentvis and our available openings at www.talentvis.com 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที