งาน Taisei (Thailand) Co., Ltd. 8 ตำแหน่ง

24 กรกฎาคม 2562
รหัสงาน: BK-113228
M&E Estimator/วิศวกรประเมินราคาไฟฟ้าและเครื่องกล

Responsibilities :

 • จัดทำเอกสารใบแจ้งปริมาณและราคา (BOQ) งานไฟฟ้าและเครื่องกลเพื่อยื่นเสนอราคาให้กับทางผู้ว่าจ้าง
 • จัดเตรียมแบบแปลน ข้อกำหนด เอกสาร ส่งให้ผู้รับเหมาช่วงงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลใช้ประกอบการประมาณราคา
 • จัดทำใบเปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลนำเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายเครื่องกล

Qualifications :

 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านประเมินราคาและก่อสร้าง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้ในระดับดี
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษในหน้าที่ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ในระดับเบื้องต้น
 • มีความระเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานในช่วงเวลาจำกัด และภายใต้ความกดดันได้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ค่ายานพาหนะ

สวัสดิการอื่นๆ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Job Location   : กรุงเทพมหานคร

Contact :

ติดต่อ : คุณณฤดี มณีนันทน์

 บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด

TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 

Tel. 02-207-0330

Website : http://www.taisei-thailand.co.th, www.taisei.co.jp


รายละเอียดงาน:

Taisei (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที