12 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: BK-95956
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกธุรการสำนักงาน (เลขานุการญี่ปุ่น)

1. ติดต่อประสานงานระหว่างนายชาวญี่ปุ่น และพนักงานคนไทย

2. ดูแลงานด้านธุรการสำนักงาน และเลขานุการสำหรับนายต่างชาติญี่ปุ่น

3. สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดีมาก

4. สามารถสื่อสาร พูด อ่านเ เขียน มีทักษะภาษาญี่ปุ่น อยู่ในระดับ N1 หรือ N2

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ

Taisei (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที