22 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: NR-1126
Site M&E Engineer / Operation Engineer/วิศวกร งานระบบ/ประสานงาน ประจำหน่วยงาน

รายละเอียดงาน

 • ดูแลด้านงานออกแบบ รายละเอียดหน้างานและควบคุมงานด้านงานระบบให้เป็นไปตาม Concept Design ของแต่ละโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานทีมงาน Development ทีม Designer และผู้รับเหมา รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • พร้อมเริ่มงานทันที
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ Site งาน ก่อสร้าง
 • มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการเคลียร์แบบ  เข้าใจงานระบบในอาคาร
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ประจำที่ โครงการสวอนเลค เขาใหญ่
 • มียานพาหนะ ส่วนตัว

Contact person : La ongkaew (Nuch)

Elysian Development Co,Ltd.

63 Athenee Tower ,15TH Floor , Unit 1504 ,

Wireless Road , Lumpini , Pratumwan ,Bangkok 10330

Tel 02168 8312 , 065 715 9921


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

SWANLAKE
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที