07 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: NR-1427
Project engineer/วิศวกรโครงการ

-ร่วมออกแบบงานก่อสร้างในโครงการต่างๆ ภายในบริษัทฯ กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

-จัดหาผู้รับเหมาช่วง เพื่อทำการประเมินราคา และสอบเทียบราคางานก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจสอบงานก่อสร้าง รวมทั้งบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

-ปฏิบัติตามระบบบริหารบริษัท ทั้งในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย ฯลฯ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • ประเภทงาน:
 • สถานที่ทำงาน:
  นครราชสีมา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

SUNGUAN WONGSE INDUSTRIES CO.,LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที