งาน Southeast Insurance Public Company Limited 9 ตำแหน่ง

25 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-216704
VP of TCC Channels./ผู้อำนวยการธุรกิจในเครือ

Key Tasks and Responsibilities  

1. Plan and manage strategies through channels "Affiliate business" to meet the company's goals. Develop strategies for expanding markets. Planning / creating sales plans through sales campaigns and Budgeting plan.

2. Plan and analyze business in the TCC group and partners. Understand the business and customer needs. To expand the opportunity to present products and services of the Southeast Group to cover insurance / life insurance / capital, as well as businesses in the TCC group .Meet with customers to present products that meet the needs of customers. And accepting additional needs (Requirement). Can Coordinate and attend meetings with relevant agencies in order to develop / improve products that meet customer needs. Or send information to the Insurance Consideration Department (UW) to make a coverage proposal and quotation.

3. Manage various operations systems Collaborate with departments within the Southeast Group to ensure that the work processes are efficient, fast, in line with the needs of customers or partners. “Such as the policy issuance process Premium payment Claim service Dunning Including the successful connection of the company systems with various partners" Meet with the executives of the affiliated businesses / partners to create understanding in working together. And be aware of various service issues In order to communicate with relevant departments and improve to meet the expectations of business partners / customers. To Maintain good relations with existing and current customers. Monthly business plan review of each channel and quarterly to adjust plans and strategies for the team. Jointly develop products so that the line has products and products that match the customers in each channel.

4. Personnel / team management to have a commitment to work continuously.Personnel competency development By communicating the goals / Strategy Including knowledge and understanding in business Providing various knowledge With a dedicated team of technical knowledge, looking for business opportunities

5. Control the total ratio of claims and operating expenses (Combined Ratio) of the responsible channel to be in the ratio specified by the company. 6. Seek business opportunities cover insurance / life insurance / capital or create a new business model for continuous growth (Expanding new customer base) 7. Others as assigned, such as participation in various corporate projects.

 

 Please send your updated resumes and expected salaries and enclosing a recent photo to Human Resources Department at the address below:

 

    Human Resources Department Southeast Insurance PCL. 

 

315 Southeast Building, 9 Floors,

 

Silom Road,Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 

 

 Tel : 0 2631 1311 Ext : 5322 , K.Ekachai

 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

Southeast Insurance Public Company Limited
SOUTHEAST GROUP Established on July 9, 1946, Southeast Group was renowned for as the “University of Insurance” consisted of a number of insurance experts, with the aims to promote and educate Thai people to understand necessity  to have insurance coverage. Moreover, we always adhere to the integrity and ethical business practices. This gave rise to another popular name for the company – the “Insurance Gentleman” widely known as being honest and sincere to our customers.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที