งาน Southeast Insurance Public Company Limited 9 ตำแหน่ง

13 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-149831
เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์และประกันต่อ

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 • รับผิดชอบในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย และมูลค่ากรมธรรม์ของแบบประกันต่างๆ
 • รับผิดชอบในการคำนวณเงินสำรองประกันภัย
 • รับผิดชอบการจัดทำรายงานต่างๆ ส่งคปภ. และ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
 • รับผิดชอบการติดตั้งปรับปรุงข้อมูลในระบบ Core  Insurance ที่เกี่ยวข้องกับแบบประกัน
 • เขียนโปรแกรมสำหรับการทำงานวิเคราะห์ และงานสถิติต่างๆ
 • สามารถคำนวณเรื่อง  Time ofmoney  และ Setup Formula ต่างๆได้
 • รับผิดชอบจัดทำรายงาน และ Statement ประกันต่อ
 • รับผิดชอบการคำนวณเบี้ยประกันต่อ  และสินไหมเรียกคืนจากประกันต่อ
 • รับผิดชอบติดต่อ ประสานงาน กับบริษัทประกันต่อ
 • เขียนโปรแกรมสำหรับการคำนวณเบี้ยประกันต่อ และการเรียกคืนสินไหมได้
 • สามารถทำงานวิเคาะห์ข้อมูลได้

QUALIFICATIONS:

 • เพศชาย และเพศหญิง
 • ปริญญาตรี  สาขาคณิตศาสตร์ประกัน หรือสาขาอื่น (คำนวณ)
 • เกรดเฉลี่ย  2.80  ขึ้น
 • เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (Visual Basic, Access, Marco in Excel อื่นๆ )
 • ชอบการคำนวณ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

Southeast Insurance Public Company Limited
315 Southeast Insurance Building,
G-7th Floor, Silom Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500
Contact Person : Pornthiphat Niteechotpong


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจประกันภัย
 • สถานที่ทำงาน:
  บางรัก, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Southeast Insurance Public Company Limited
SOUTHEAST GROUP Established on July 9, 1946, Southeast Group was renowned for as the “University of Insurance” consisted of a number of insurance experts, with the aims to promote and educate Thai people to understand necessity  to have insurance coverage. Moreover, we always adhere to the integrity and ethical business practices. This gave rise to another popular name for the company – the “Insurance Gentleman” widely known as being honest and sincere to our customers.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที