10 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: BK-237365
Quality Development Director/ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

1. ร่วมกำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรฐานงานพัฒนาคุณภาพองค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทิศน์ และพันธกิจขององค์กร
2. กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานจากส่วนงานที่บังคับบัญชา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการโรงพยาบาล
3. วางแผนการจัดทำงบประมาณ และแผนอัตรากำลังของส่วนพัฒนาคุณภาพ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย การใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
2. มีประสบการณ์ด้านพัฒนาคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 2 ปี


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

Siriraj Piyamaharajkarun Hospital
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที