กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
11 มกราคม 2562
รหัสงาน: CH-3491
Sales & Marketing (Sr.Supervisor / Assistant Manager) - Japanese Speaking Urgently !!!

***ATTRACTIVE REMUNERATION***

Responsibilities:

- Develop new items for current and new customer.

- Promote our products, approach and penetrate potential customers and maintain good

  relationship with existing ones.

- Handle all customers' issue concerns/traders in order to fulfill the customers'

  requirements.

- To compose reports regarding sale & marketing.

- Other tasks as assign by Manager and General Manager.

Qualifications:

- Bachelor's degree in above of Arts program in Japanese or any.

- MALE in any ages.

- Good command in Japanese Speaking in Business Level.

- Require the Japanese Proficiency Test Level 3 Up.

- Good command in English skills.

- Preference who related experience in Sale function, preferably special steel related industry business or trading business.

- Good skill in Microsoft Office (especially in Excel,Word,Power Point)

- High responsibility / willing to learn / punctual

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่ายานพาหนะ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ทุนการศึกษา
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

SeAH Global (Thailand) Co., Ltd.
Claim you company