งาน Sansiri Public Company Limited 65 ตำแหน่ง

18 กรกฎาคม 2562
รหัสงาน: BK-111365
วิศวกรประมาณราคาอาวุโส (โยธา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบก่อสร้างและข้อกำหนดวัสดุเพื่อการประมาณราคา
 • กำหนดแบบฟอร์มของตารางรายการประมาณราคา
 • จัดทำรายการประมาณราคาแนะนำงานก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ 
 • ตรวจสอบการจัดทำรายการประมาณราคาแนะนำงานก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ
 • สรุปผลการจัดทำรายการประมาณราคาแนะนำงานก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ
 • ประชุมร่วมกับ โครงการและผู้รับเหมา เพื่อสรุปปริมาณงานก่อสร้างในราคาจ้างเหมา ตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ
 • สรุปผลการประชุมร่วมกับ โครงการและผู้รับเหมา เพื่อสรุปปริมาณงานก่อสร้างในราคาจ้างเหมา ตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ
 • สำรวจปริมาณงานก่อสร้างและจัดทำรายงานผลการสำรวจปริมาณงานก่อสร้าง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา 
 • มีประสบการณ์ด้านการประมาณราคากลาง (บ้านเดี่ยว.คอนโดมิเนียม)  7 ปี  ขึ้นไป
 • หากเคยผ่านงานบริษัทผู้รับเหมามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • มีทักษะการวางแผนและมอบหมายงาน
 • มีทักษะความสามารถในการสื่อสารดี

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Sansiri Public Company Limited
https://www.sansiri.com/thai/
บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือฯ หนึ่งในผู้นำธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยครบวงจร ที่มีผลงานอันโดดเด่นทั้งในด้านบริหารอาคาร (Property Management) พัฒนาโครงการ (Project Development) เป็นตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (Property Agency) รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน (Property Consultancy) และด้านบริหารโรงแรม (Hospitality Management)

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที