งาน SAND-M GLOBAL CO., LTD. 6 ตำแหน่ง

06 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: NB-7844
Key Account Manager - MT Channel

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- บริหารจัดการดูแลกลุ่มสินค้าในที่ได้รับมอบหมายใน Account Modern Trade ที่กำหนด

- พัฒนาโปรเจคใหม่ๆ ร่วมกับคู่ค้า

- เป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า (Good Representative as a Company Ambassador)

- ขยายฐานกลุ่มลูกค้า Key Account ใหม่ๆ

- บริหารจัดการ Trading Term ให้อยู่ใน Budget ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- บริหารจัดการและพัฒนาทีมงานที่ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ติดต่อประสานงาน การจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อพัฒนายอดขายให้เติบโตไปกับลูกค้า

- ให้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือรายละเอียดด้านมาตรฐานต่างๆ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์

- รวบรวมข้อมูล วิเคราะผลด้านการขาย การตลาด และสรุปผลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

คุณสมบัตรของผู้สมัคร
- ชาย อายุ 28-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการดูแล Key Account ช่องทาง Modern Trades อย่างน้อย 5 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า Consumer อย่างน้อย 5 ปี
- มีความชำนาญในการทำ Pivot ตัวเลขเพื่อวิเคราะห์การขาย
- มีความสามารถในการนำเสนองาน Presentation ได้ดีมาก
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง
- มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน

SAND-M GLOBAL CO., LTD.
 URGENTLY REQUIRED !!! บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยารักษาโรคแผนโบราณ ยาสมุนไพร และอาหารเสริม มานานกว่า 10 ปี กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเติบโตไปกับเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที