งาน SAND-M GLOBAL CO., LTD. 12 ตำแหน่ง

19 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: NB-5898
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (QA Supervisor)
หน้าที่และความรับผิดชอบ  

- วางแผนและประสานงานการจัดการระบบบริหารคุณภาพของโรงงาน
- กำหนดตารางการตรวจสอบ ทวนสอบเอกสารระบบคุณภาพ และแก้ไขปัญหาในการตรวจสอบ - ค้นคว้าข้อมูล และ Update กฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และทำการสื่อสารให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้องรับทราบ
- ฝึกอบรมพนักงานในส่วนของระบบคุณภาพตามแผนฝึกอบรมประจำปี
- ค้นคว้าข้อมูล และ Update กฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
- ตอบข้อซักถามของลูกค้า (Customer complain)

ลักษณะการทำงาน:

- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- รับประกันคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- จัดทำบันทึกคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO, GMP
- ตรวจสอบกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO, GMP

  คุณสมบัติ   - เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - บุคลิกภาพเหมาะสม มนุษย์สัมพันธ์ดี - มีทักษะการติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่ดี - คล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการทำงาน ตอบสนองอย่างรวดเร็ว - เปิดใจเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจ Trading ธุรกิจจัดจำหน่าย
 • สถานที่ทำงาน:
  บางใหญ่, นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน

SAND-M GLOBAL CO., LTD.
 URGENTLY REQUIRED !!! บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยารักษาโรคแผนโบราณ ยาสมุนไพร และอาหารเสริม มานานกว่า 10 ปี กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเติบโตไปกับเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที