งาน SAHASILP RIVET INDUSTRIAL CO., LTD. 1 ตำแหน่ง

18 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: SK-2250
QC Engineer

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • จัดทำเอกสารการตรวจสอบชิ้นงานก่อนการส่งมอบและชิ้นงานจ้างทำ
 • จัดเก็บเอกสาร Drawing ทั้งภายในและภายนอก
 • จัดทำสรุปรายงานของเสียประจำเดือน
 • จัดทำมาตรฐานในการตรวจสอบ STD,WL,Form,Q Point,Limit Simple
 • จัดทำบันทึกงานคืนเคลม
 • จัดทำบันทึก NCR ภายใน และภายนอกกรณีงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด
 • รับข้อร้องเรียนของลูกค้า ติดตาม และปิดจบปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • จัดเตรียมเอกสารตามลูกค้าร้องขอ
 • รายงานปัญหาคุณภาพที่พบต่อผู้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการตรวจสอบ Step Part ในกระบวนการ Forge ก่อนการเริ่มผลิต
 • จัดทำแผนการทวนสอบของเครื่องมือวัด
 • ดำเนินการสอบเครื่องมือวัด Jig Guage ดำเนินการส่งทวน
 • ดำเนินการฝึกอบรมเครื่องมือวัดให้กับพนักงาน
 • ดำเนินการขึ้นทะเบียนเครื่องมือวัด และจัดทำ WI เครื่องมือวัด
 • จัดทำ KPI ประจำเดือนของส่วนงานเครื่องมือวัด
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

ระดับการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในการทำงานด้านตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office)
 • ผ่านการสอบเทียบเครื่องมือวัด เช่น Micro,Vernier
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้ในระบบประกันสุขภาพของบริษัทฯ

สวัสดิการ :

 • ประกันสังคม
 • กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงาน
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • โบนัสประจำปี
 • โอที (OT)
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา มารดา หรือบุตรเสียชีวิต และงานแต่งานของพนักงาน
 • การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงาน

 

Contact : HR Department 

SAHASILP RIVET INDUSTRIAL CO., LTD.

105 Moo. 8 ,T. Tha sao, A. Krathumbaen , Samutsakorn 74110

Tel : 034-446-360 ต่อ 313

Tel : 089-8915910


รายละเอียดงาน:

SAHASILP RIVET INDUSTRIAL CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที