งาน Refinitiv (Thomson Reuters Financial & Risk) 15 ตำแหน่ง

19 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-190957
Senior Software Engineer (Java, Cloud)

Responsibilities:

 • Engaging with product owners, architects and other specialists you'll design world-class solutions to address our customer needs.
 • You'll build and maintain efficient, reusable, reliable and secure code based on User Stories
 • Working within a multi-functional agile team, you'll develop enterprise software, adhering to company standards and established software methodology.
 • Demonstrating a consistent focus on quality, you'll ensure that your team delivers reliable, robust software through the creation and execution of automated tests.
 • You'll provide technical support to operations or other development teams
 • Through participation in refinement and planning sessions, you'll work with other team members to analyze development requirements, provide design options and complexity estimates, and agree how to deliver the requirements.
 • Actively participating in Scrum and Nexus meetings, you'll give timely status updates on areas for which you are responsible.

 

Required Skills:

 • Experienced software engineer with excellent knowledge of Java and/or Python.
 • Practical experience with cloud-native application development with one of the major cloud providers (AWS, GCP, Azure).
 • Experience with one of the following technologies:  AWS (EC2, ECS/EKS, S3, Lambda, IAM, Aurora, API Gateway etc.) and cloud database technologies (AWS RDS, Aurora, Postgres, Azure SQL, etc.).
 • Solid technical background with understanding of programming styles, frameworks, design patterns and unit testing.
 • Understanding of security implications and secure coding
 • Practical experience with agile development methodologies and tools (Scrum, JIRA etc.)
 • Superb communication skills, both verbal and written
 • Skill for writing clean, readable code and reusable components
 • Experience with Test Driven Development and / or Behaviour Driven Development

 

Desired Skills:

 • Experience with big data platforms:  Hadoop, HBase, Spark, Elasticsearch, Kafka and cloud offerings (Amazon EMR, Azure HD Insight, Google Big Query, etc.

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจไอที
 • สถานที่ทำงาน:
  บางรัก, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Refinitiv (Thomson Reuters Financial & Risk)
REFINITIV The Financial and Risk Business of Thomson Reuters is now Refinitiv. Refinitiv is one of the world’s largest providers of financial markets data and infrastructure, serving over 40,000 institutions in over 190 countries. We power global financial markets by providing the most extensive data, information, news and insights platform, to meet our customers’ most demanding needs across their investment, trading, wealth advisory, and risk management operations.  WORKING AT  REFINITIV  THAILAND Refinitiv Thailand is one of Refinitiv’s biggest technology centers developing and managing global scale software and infrastructure. We are a leading technology company in Thailand, hiring the best Tech talents and cultivating them into highly skilled engineers and technologists capable of working alongside their colleagues in the US, UK, France and other countries around the world where Refinitiv operates. Visit:  Refinitiv.com Facebook:Refinitiv Thailand Career Our location:   U Chu Liang Building, Rama 4 rd. 5-10 minutes-walk from BTS Saladaeng and MRT Silom . Our offer: Total Rewards Competitive total cash:  Salary + Guaranteed bonus + Performance bonus Provident fund Recognition awards Financial Assistance Interest-free loans Education grant Healthcare & Well Being Health insurance for staffs and their immediate family Dental care coverage Accidental & Life Insurance Annual physical check & vaccination Fitness club and wellness membership subsidy In-house exercise classes Learning & Development English skills Technical & Functional skills Management & Leadership skills Employee Engagement Activities Corporate Social Responsibility (CSR) Program Employee activity clubs: Music, Football, Cycling, Photo, Mother Employee resource groups : Women’s Network, Pride at Work Group Annual party, Singing contest, Music night

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที