งาน Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited 10 ตำแหน่ง

14 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-152770
Regulatory/Compliance Manager

Key Accountabilities   

 • To carry out regulatory impact assessment for new/drafting regulations and consultation papers which are circulated/ announced by the OIC/SEC/AMLO and any other regulatory changes related to business core processes.
 • To oversight and monitor the action plans following to the regulatory impact assessment to ensure that the regulatory implementation is fully complied with the regulatory changes.
 • To provide specialized regulatory advice and guidance on matters related to compliance with applicable laws and regulations including Regional Compliance Standards.
 • To assist line manager to monitor regulatory trends/developments and escalate significant development to the senior management.
 • To assist line manager to preparing report on monthly regulatory compliance matters and significant issue escalation to Regional Compliance and on quarterly basis to Risk Committee and Audit Committee.
 • To coordinate and maintain good relationship with the competent authorities and external stakeholders such as the OIC, SEC, AMLO, TLAA and Regional Compliance.
 • To review and provide comment on the marketing materials of insurance products (including but not limited to Unit Linked, Endowment, Medical Endowment, Critical Illness Rider, Credit Life etc. ) to be complied with applicable regulations and Regional Compliance Standards.
 • To build and establish compliance culture/ awareness in the organization.
 • To carry out the ad-hoc projects assigned by Head of Compliance or Regional Office of Compliance in due course.    

Minimum requirements:  (Qualifications and Experience)

 • Bachelor’s degree or higher in Law, Accounting, Finance, Economics or related fields.
 • 3-5 years of working experience in Compliance or related fields.
 • Working experience in insurance industry, banking and consulting firm will be advantage.

Key Attributes

 • Excellent analytical skills, strong communication, presentation skills will be advantage.
 • Positive thinking, self-motivated, good attitude and team working style.
 • Excellent communication skills in Thai and English, both written and spoken.
 • Computer literacy in MS.Word, Excel, Power Point

Interested applicants are invited to submit the resume via "Apply Now" or to the address below :

Prudential Life Assurance(Thailand) Public company Limited
9/9 @ Sathorn Tower, 21th-27th floor,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel. 02-352-8113


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจประกันภัย
 • สถานที่ทำงาน:
  สาทร, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited
https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/
ก้าวหน้าไปกับพรูเด็นเชียล ที่พรูเด็นเชียล  หาก คุณคือผู้ที่มองโอกาสในความก้าวหน้าอยู่เสมอในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว เราขอมอบโอกาสในอาชีพที่โดดเด่นให้คุณ เพื่อเก็บเกี่ยวความสำเร็จในอนาคต ที่พรูเด็นเชียล  พนักงานจะไม่ถูกปิดกั้นความสามารถ เราเชื่อมั่นว่าพนักงานมีคุณค่าต่อองค์กร และพร้อมที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ที่พรูเด็นเชียล  เรายึดมั่นในค่านิยมพื้นฐานร่วมกัน (PRU F1 RST)ซึ่ง เป็นนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำงานร่วมกัน อันเป็นที่มาของความสำเร็จของพรูเด็นเชียล ที่พรูเด็นเชียล  เรา สนับสนุนในด้านการฝึกอบรมเพื่อเปิดโอกาส ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะ และประสบการณ์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น การจัดอบรมที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงานนั้นจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัท ฯ รวมทั้งต่อพนักงาน การฝึกอบรมในที่นี้รวมถึงหลักสูตร ต่างๆ ของ PRUuniversity ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่จัดให้มีขึ้นภายใน องค์กร การจัดฝึกอบรมนอกองค์กร และการจัดฝึกอบรมในต่างประเทศ ที่พรูเด็นเชียล  พนักงาน ทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตและก้าวหน้า ในงานตามโอกาสอันควร อีกทั้งมีโอกาสในการขอโยกย้ายหรือ เปลี่ยนหน้าที่การงานได้ตามความสามารถและความสนใจ และพร้อม ที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กรได้ด้วยความมั่นใจ

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที