21 พฤษภาคม 2562
รหัสงาน: BK-85991
.NET Developer C#

เรากำลังหา .NET developer ทั้งแบบ junior ประสบการณ์ 0-2 ปี หรือแบบ senior ประสบการณ์ 3-5 ปี เพื่อเป็นทีมในการพัฒนา software ที่มีความหลากหลายในด้าน business  

เราทำงานในรูปแบบ Agile เขียนโปรแกรมในรูปแบบ N-Tier, TDD เราเขียนทั้ง ASP.NET C# และ .NET Core 

ท่านจะได้รับการฝึกฝนการทำงานแบบเป็นทีม ฝึกการออกแบบ software architecture ฝึกฝนการคิดทางด้าน business, UI และ UX ทำงานทั้งทางฝั่ง back-end, front-end, API และการทำ unit test, robot UI test, load performance testโดยมีทีม infra คอย support ในด้านระบบ infrastructure 

หากท่านคิดว่านี่คือสิ่งที่ท้าทาย คือสิ่งที่ต้องการค้นหา สมัครเข้ามาได้เลย เรารอท่านอยู่

 

ลักษณะงาน

 • ออกแบบ และพัฒนา Web-based application หรือ Web Service โดยใช้ ASP.NET C#, .NET Core แบบ MVC
 • ทำงานเป็นทีม เพื่อให้โครงการสำเร็วลุล่วงไปตามกำหนดการ
 • ทำงานแบบ Agile, TDD, design first

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ การพัฒนา Web-based Application ด้วย ASP.NET C#
 • สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบ MVC ได้
 • สามารถเขียน Web Service RESTFUL ได้
 • มีประสบการณ์การเขียน HTML, CSS, Jquery,Bootstrap, SASS, Angular, LINQ ได้
 • เคยใช้งานระบบฐานข้อมูล RDBMS เช่น MS-SQL, Oracle, MySQL, MariaDB
 • หากเคยใช้ noSQL Database ได้เช่น MongoDB จะดีมาก
 • มีการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย
 • ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครงาน

ติดต่อคุณเปิ้ล  0 2123 8900, 065 717 2174


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

PIESOFT Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที