01 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-227496
Graphic Designer / UI Designer
       ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมออกแบบ website, Web App/Mobile App เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้สามารถใช้งานได้จริง มีความสวยงาม มีความอยากใช้ เราจะได้เรียนรู้การออกแบบผ่านการทำงานจริง เรียนรู้ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์สุดท้ายคือสิ่งที่จะสามารถใช้งานได้จริง แก้ปัญหาทางธุรกิจได้จริง

ลักษณะงาน
 • พัฒนาและออกแบบ UI Website, Web App/Mobile App เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานร่วมกับ Business Analyst ในการออกแบบ UX/UI ของ Website, Web App/Mobile App
 • ศึกษา ค้นคว้าลักษณะงาน การใช้งานWebsite, Web App/Mobile App ประเภทต่าง ๆ รูปแบบ UI ที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
 • เข้าประชุมกับลูกค้า/กลุ่มผู้ใช้งานจริงร่วมกับ BA เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี Graphic Design, มัณฑณศิลป์, ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาที่คล้ายกัน
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในตำแหน่ง UI Designer หรือ Graphic Designer
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ UX Design, Typography, Icon Design, Color Theory, Character Design
 • สามารถสื่อสารไอเดียออกมาเป็น Design Concept และสามารถร่าง Wireframe ให้เห็นเป็นไอเดียได้
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop, Illustrator, XD, Invision และ Zeplin ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเข้าใจงานที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็ว และมีความกระตือรือร้น สนุกกับงาน สนุกกับการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายสูง

**แนบ portforlio มาในอีเมล์สมัครงาน

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครงาน

      ติดต่อคุณเปิ้ล  087 590 4151 , 02 123 8901

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานที่บ้านได้
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

PIESOFT Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที