งาน NEWGENMAN CO., LTD. 1 ตำแหน่ง

09 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: NR-1430
accounting manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

1.ตรวจสอบและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

2.ตรวจสอบยอดขาย

2.ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า

3.ตรวจสอบเอกสารการเบิก-จ่ายสินค้า

4.วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนสินค้า

5.ตรวจสอบราคาสินค้าขาย

6.ควบคุม ดูแล บัญชีสต๊อกสินค้า

7.ประสานงานกับหน้าร้านและส่วนงานต่างๆ

8.สามารถปิดงบการเงินได้

9.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1.อายุ 25ปีขึ้นไป

2.จบการศึกษา สาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรี

3.มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี

4.มีความรู้ความสามารถในเรื่องหลักการคำนวณต้นทุนสินค้าซื้อมาขายไป

5.มีความละเอียด รอบคอบ แม่นยำในการทำงาน

6.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพที่ดี 

 

สวัสดิการ วันหยุดประจำปีของบริษัท ทำงานอาทิตย์ละ6 วัน มีท่องเที่ยวประจำปี ประกันสังคม ประกันกลุ่ม


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทงาน:
 • สถานที่ทำงาน:
  นครราชสีมา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

NEWGENMAN CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที