26 มีนาคม 2563
รหัสงาน: BK-202649
Programmer (C# . NET)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Web Application , Window Application เพื่อสนับสนุน , เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
 • ดูแล แก้ไข โปรแกรม และให้คำแนะนำกับผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้โปรแกรม C# .Net, ASP .Net , PHP , MVC , Rest & Soap API
 • OS : Windows 7, และ/หรือ Linux
 • Database : SQL และหรือ ORACLE
 • มีความรู้และความชำนาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์

สมัครด้วยตนเองที่บริษัท, ส่งใบสมัครทางจดหมาย หรือส่งใบสมัครโดยกดปุ่ม "สมัครงาน"

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :    
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
252 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2665 4000, 0 2290 3333 
โทรสาร 0 2665 4166, 0 2274 9511,   0 2276 2033
เว็บไซด์ : www.muangthaiinsurance.com


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Muang Thai Insurance Public Company Limited
URGENTLY REQUIRED !!! บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านประกันวินาศภัยครบวงจรทุกประเภท จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการให้บริการที่ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อลูกค้า เราจึงได้รับความไว้วางใจมากว่า 50 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังเปิดรับบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงาน ในตำแหน่งดังนี้
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที